Domáce Politika

Reklama na alkohol z blízkosti škôl či liečební nezmizne. Poslanci zákaz nepodporili

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – Návrh na sprísnenie pravidiel reklamy na alkohol od hnutia OĽaNO poslanci NR SR nepodporili. OĽaNO je presvedčené, že reklama na alkohol do televízie ani do blízkosti škôl nepatrí. Preto predložili návrh novely zákona o reklame. Podľa OĽaNO Slováci veľmi tolerujú alkohol a prispievajú k tomu aj masovokomunikačné prostriedky a reklama.

Poslanci navrhovali zakázať umiestňovať reklamu na alkohol v blízkosti budov, v ktorých sa zdržujú deti, a to pri školách, školských zariadeniach, taktiež pri zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v ubytovniach mládeže.

Podľa hnutia rizikovou skupinou z hľadiska negatívneho vplyvu reklamy na alkohol sú tiež ľudia, ktorí sa liečia zo závislostí. Preto tiež navrhovali zakázať umiestňovať reklamu na alkohol v blízkosti zariadení pre liečbu závislostí, zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení, v ktorých sa nachádzajú taktiež rizikové skupiny obyvateľstva, na ktorých môže mať reklama na alkohol väčší negatívny dopad.

Reklama na alkohol by sa podľa návrhu nemohla umiestňovať ani v parkoch, v prostriedkoch verejnej osobnej dopravy a s tým súvisiacich zastávkach a staniciach. “V zákone o vysielaní a retransmisii zavádzame zmenu – zakazuje sa reklama a telenákup vo vysielaní na všetky alkoholické nápoje, s výnimkou piva a vína. Reklama a telenákup na pivo alebo víno sa však smie vysielať len v čase od 20:00 do 06:00,” uvádzali predkladatelia.