Domáce

Protikorupčný kurz by mali absolvovať politici, tvrdí SDKÚ-DS

BRATISLAVA – Vláda posiela lekárov na protikorupčný kurz, ten by však podľa SDKÚ-DS mali absolvovať aj politici. Ako povedal predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo, ak chce proti korupcii vláda bojovať, musí pripraviť a aplikovať opatrenia, ktoré sa dotknú každej oblasti verejného života. Návrh , podľa ktorého budú lekári povinní absolvovať kurz protikorupčného správania, je len vytváranie dymovej clony, povedal Frešo. „V našej krajine je, žiaľ, v mnohých prípadoch korupcia vnímaná ako súčasť našej kultúry. Ak niekto hovorí, že nie je, tak je to mylná predstava. Korupcia je choroba, ktorá postupne ničí národ. Boj proti nej musí byť celoplošný, nielen pri vybraných kategóriách,“ dodal.

Podľa vládnej novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti bude podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania aj absolvovanie vzdelávania o protikorupčnom správaní, ktoré sa preukazuje osvedčením o absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu, ktorý zabezpečuje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave samostatne alebo v spolupráci so zamestnávateľmi. Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, je povinný získať osvedčenie o absolvovaní vzdelávania o protikorupčnom správaní do jedného roka od začatia výkonu zdravotníckeho povolania.

„V zdravotníctve, rovnako ako vo všetkých oblastiach života na Slovensku, sa, žiaľ, môžeme stretnúť s korupciou. Je našou povinnosťou ju eliminovať. Vláda však pri príprave tohto zákona využila negatívne nálady v spoločnosti a zo zdravotníckych pracovníkov urobila samostatnú kategóriu – úplatkárov bez výnimky. Je to dehonestácia lekárskeho stavu,“ reagoval podpredseda Sekcie zdravotníctva SDKÚ-DS Valerián Potičný.

Pre SDKÚ-DS je jedným z najprotikorupčnejších opatrení v histórii samostatnosti zverejňovanie zmlúv na internete. To na návrh SDKÚ-DS zaviedla vláda Ivety Radičovej. Kabinet Roberta Fica k žiadnemu podobne odvážnemu kroku nenabral odvahu. „Ak chceme skutočne úprimne bojovať proti korupcii, musíme riešiť všetky oblasti verejného života, nielen zdravotníctvo. V prvom rade má byť protikorupčný kurz povinný pre všetkých ministrov a poslancov. Zároveň je nevyhnutné, aby politici zverejňovali podrobné majetkové priznania,“ dodal predseda Sekcie spravodlivosti SDKÚ-DS Ján Keselý.