Humenné Prešov Regióny

Príspevok pri narodení dieťaťa už nebude podmienený účasťou na akcii radnice v Humennom

Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

HUMENNÉ – Pre získanie stoeurového príspevku pri narodení dieťaťa sa už rodičia malých Humenčanov nemusia zúčastňovať na slávnostnom uvítaní ich detí do života. Takúto zmenu zásad poskytovania jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa či jeho nástupe na povinnú školskú dochádzku odsúhlasili humenskí mestskí poslanci na svojom tohtotýždňovom rokovaní.

 

Ako agentúru SITA informovala Michaela Dochánová z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, v rámci tohto doplnku sa už nebude vyžadovať splnenie podmienky účasti na uvítaní detí pri nároku na poskytnutie tohto príspevku. „Rovnako aj pri nástupe do základnej školy sa, v rámci splnenia podmienok vyplatenia, skracuje doba trvalého pobytu žiaka v meste na 12 mesiacov,“ dodala Dochánová. Schválený bol aj doplnok k zásadám vykonávania občianskych obradov a slávností, kde sa upravil poplatok za obrad uzavretia manželstva, ktorý nerozlišuje pôvodnú formu obradu s programom a bez programu, z pôvodných vyše sto eur na 90 eur.

Poslanci schválili aj nový Štatút mesta Humenné, ktorý má zmenených a doplnených približne 45 ustanovení. „Dôvodom zmeny bola neaktuálnosť niektorých ustanovení,“ vysvetlila Dochánová. Okrem toho si poslanci odhlasovali nový rokovací poriadok mestskej rady a stálych komisií zastupiteľstva.

Úspory pre deti z domovov

Od začiatku mája bude platiť aj Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. To prijali poslanci v súvislosti s novelou zákona, ktorá od 1. apríla 2018 určuje okrem iného spôsob tvorby úspor pre deti v detských domovoch. Povinnosť tvoriť úspory deťom bola nahradená zavedením jednorazového príspevku, ktorý bude poskytnutý vo výške 30 percent príspevku z detského domova v čase osamostatnenia sa mladého dospelého v prípade, že mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do domova.

„O príspevok môže odteraz požiadať mladý dospelý priamo obec do 30 dní od skončenia poskytovania starostlivosti v domove. Nárok na tento príspevok od obce vznikne len za predpokladu, že príspevok na osamostatnenie vznikol a bol poskytnutý aj z detského domova,“ vysvetlila Dochánová.

Poslanci tiež odobrili rozpočtové opatrenie Mestského kultúrneho strediska, ktoré sa rozhodlo použitím vlastných finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti zakúpiť repasovaný potravinový automat, ktorý bude slúžiť na predaj občerstvenia. Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj konanie jubilejného 30. Humenského jarmoku v dňoch 9. – 10. augusta a 24. Humenských vianočných trhov, ktoré sa uskutočnia 6. a 7. decembra tohto roka.