Banská Bystrica Martin Regióny

Primátor a rada školy sa zhodli na odvolaní riaditeľky ZŠ s MŠ Hurbanova. Dôvodom sú výsledky kontroly

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

MARTIN – Eva Královancová skončí vo funkcii riaditeľky Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Hurbanova v Martine. Svoj úmysel odvolať ju oznámil primátor Ján Danko po právnej analýze k vykonanej kontrole na škole príslušnej školskej rade. Tá jeho krok na svojom mimoriadnom zasadnutí odobrila. Pri ďalšom hlasovaní šiesti členovia rady schválili aj vlastný návrh na okamžité odvolanie riaditeľky. Tá priamo na rokovaní školskej rady oznámila, že v celej veci podnikne patričné právne kroky.

 

Hoci napätá situácia súvisiaca s vymenovaním novej riaditeľky na najväčšej z martinských základných škôl trvala už od Vianoc, predseda školskej rady Slavomír Šuch, ktorý je zároveň poslancom mestského zastupiteľstva, nevidel dôvod na zvolanie mimoriadneho zasadnutia. Neprinútili ho k tomu ani hromadné výpovede tridsiatky učiteľov a ani osemdňový štrajk časti zamestnancov. Urobil tak až na podnet primátora Danka, ktorý 5. marca oznámil svoj úmysel odvolať riaditeľku Královancovú z funkcie a v zmysle zákona sa k tomu vyjadruje v 15-dňovej lehote školská rada.

Šuch síce školskú radu na nasledujúci deň zvolal, ale v rokovacej miestnosti zotrval len chvíľu. “Vzdávam sa funkcie člena školskej rady a aj predsedníckej pozície. Vzhľadom na to, že zastupujem zriaďovateľa a mám podstatne iný názor na aktuálnu situáciu, necítim sa v tejto chvíli kompetentný, aby som zriaďovateľa naďalej zastupoval,” uviedol Šuch a opustil rokovanie. To sa tak nečakane natiahlo. Zvyšní členovia museli spomedzi seba zvoliť nového predsedu i podpredsedu a až potom pristúpiť k posúdeniu návrhu primátora Danka na odvolanie riaditeľky Královancovej. “Obdržal som právnu analýzu vykonanú povereným advokátom v súvislosti so závermi vyplývajúcimi zo správy hlavného kontrolóra, ktorá jasne stanovuje, že konaním riaditeľky došlo k závažnému porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov,” zdôvodnil Danko v písomnom návrhu svoje rozhodnutie.

Sabotáž zamestnancov školy

Spomínaná kontrola poukázala na porušenie zákona v oblasti finančnej kontroly a auditu a zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Královancová priamo na zasadnutí školskej rady ešte pred hlasovaním vyslovila pochybnosti o závažností porušení. “Právnu analýzu, o ktorú sa opiera pán primátor, som si prečítala, avšak k tomu, aby porušenia zákona boli označované za závažné, bolo by potrebné súdne rozhodnutie,” argumentovala Královancová s tým, že k niektorým pochybeniam došlo v časovej tiesni a tiež naznačila možnú sabotáž zo strany zamestnancov školy, hlavne v súvislosti so zverejňovaním zmlúv.

Členovia rady o odvolaní riaditeľky hlasovali dvakrát. Najprv súhlasili s predloženým návrhom na odvolanie zo strany zriaďovateľa a vzápätí odklepli aj vlastný iniciatívny návrh na odvolanie z okamžitou platnosťou. V oboch prípadoch sa za prijatie uznesenia vyslovili šiesti z deviatich prítomných členov rady. “Máme svoje skúsenosti, že mesto zaujme stanovisko a potom sa to mnohokrát nedodrží. Rada školy má právo predložiť svoj vlastný návrh na odvolanie riaditeľky školy vzhľadom na závažné porušenie právnych predpisov. Na jednej strane rešpektujeme postoj pána primátora, ale zároveň podaním návrhu z našej strany dávame do pozornosti, že celú vec treba riešiť okamžite,” vysvetlil duplicitu návrh na odvolanie Ivan Bučko, zástupca rodičov v školskej rade. Primátor Danko sa rokovania školskej rady nezúčastnil, hoci sa konalo v budove mestského úradu. Prostredníctvom hovorkyne Zuzany Kalmanovej oznámil, že si počká na doručenie oficiálnych dokumentov zo strany školskej rady a riaditeľku Královancovú odvolá v zákonom stanovenej lehote.