Prievidza Regióny

Prievidzská samospráva riešila viaceré otázky. Aj bane hornej Nitry

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / AP

PRIEVIDZA – Samospráva Prievidze doplnila Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu k štvorici indikatívnych zámerov, ktoré majú dopomôcť transformácii regiónu v súvislosti s útlmom ťažby uhlia, ďalšie projekty. Týkajú sa najmä znižovania energetickej náročnosti budov, čo kritizovali niektorí mestskí poslanci. Podľa nich radnica nepochopila pointu transformácie.

 

Štvorica indikatívnych zámerov sa zhoduje s tými, ktoré samospráva predložila Trenčianskemu samosprávnemu kraju v rámci akčného plánu ešte vlani. “Štyri projekty, ktoré sme ponúkali už minulý rok, boli vybudovanie nového priemyselného parku, vybudovanie zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby, vytvorenie podniku komunálnych služieb a riešenie vykurovania mesta, náhrady tepelného zdroja. Pridali sme ďalšie, ktoré vyplynuli z debát o transformácii,” ozrejmil vedúci kancelárie primátorky Alojz Vlčko.

Najviac zámerov sa podľa neho týka znižovania energetickej náročnosti verejných budov. “Popri tom, ako sa bavíme o budúcom vykurovaní, bavíme sa aj o tom, že správny smer je znižovať energetickú náročnosť, aby sme mali budúcu spotrebu reálnejšiu. Z viacerých úrovní Európskej únie je deklarované, že toto sú projekty, ktoré sú želané a aj v iných krajinách na účel transformácie je podporované robiť zmeny aj v udržateľnej energetike,” priblížil.

Komplexný akčný plán

Výhrady k projektom zatepľovania verejných budov mal podľa svojich slov mestský poslanec Richard Takáč. Podľa neho ľudia, ktorí ich spracovávali, nepochopili pointu transformácie. “Transformácia nie je o tom, aby sme si my ako mesto zatepľovali budovy. Je o tom, že keď dôjde k útlmu banskej činnosti a ľudia budú postupne v baniach končiť, si našli adekvátne náhradné zamestnanie v iných rôznych profesiách, ktoré je tu potrebné vytvoriť,” ozrejmil. K jeho výhradám sa pripojil i jeho poslanecký kolega Miroslav Žiak.

 “Akčný plán je komplexný, nerieši iba otázku zamestnanosti, ale i otázky udržateľného životného prostredia, energetiky, a keď nás oslovila spracovateľská spoločnosť, či by sme nepripravili takéto zámery, pripravili sme ich a myslíme si, že to do transformácie spadá,” reagoval Vlčko.

Najväčšia pozornosť je venovaná budúcnosti ľudí, ale ide podľa neho o komplexnú štrukturálnu zmenu regiónu, ktorá zahŕňa aj energetiku a globálne snahy kvôli klimatickým zmenám na znižovanie energetickej spotreby.

Nevyčerpané peniaze

Vlčko ďalej zdôraznil, že neexistuje balík financií, ktorý by regiónu Európska komisia poslala na transformáciu. “Skúmame, aké projekty sa dajú v súčasnom programovom období realizovať a aké sa budú dať v novom programovom období. V Operačnom programe Kvalita životného prostredia sú ešte financie, ktoré nie sú vyčerpané,” dodal s tým, že ide teda o účelovo viazané peniaze, ktoré by mohli prísť na hornú Nitru a neovplyvnia projekty na zamestnanosť.

“Pokiaľ sa bavíme o ekologických a energetických projektoch, mesto mohlo prísť s projektom napríklad triedenia odpadu, vytvorenia inej separácie. Využiť skôr niečo, čo by malo možno iný vplyv, no nie takýto,” uzavrel Takáč.