Prievidza Regióny

Prievidza zatiaľ neuvažuje o znížení poplatkov v ZŠ, ZUŠ a CVČ

Katarína Macháčková, primátorka Prievidze. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

PRIEVIDZA – Samospráva Prievidze zatiaľ neuvažuje o tom, že v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu zníži poplatky v školských jedálňach pri základných školách (ZŠ), centre voľného času (CVČ) a základnej umeleckej škole (ZUŠ). Argumentuje výpadkom financií z rozpočtu mesta, v prípade potreby chce však postupovať individuálne podľa finančnej situácie v rodinách.

 

“Nám vyberanie týchto platieb určuje zákon a všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta, čiže keby sme chceli toto akýmkoľvek spôsobom zmeniť, musíme zmeniť VZN mesta,” uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Mesto zatiaľ podľa nej neuvažuje o znížení poplatkov, pretože pre celkový rozpočet mesta predstavujú 170.000 eur, a keby k tomu pristúpilo, vytvorí si ďalší výpadok príjmu. “Skôr sme uvažovali, že by sme individuálne posudzovali situácie v rodinách, kde by tento príjem bol dôležitým alebo rozhodujúcim. Budeme to všetko riešiť aj v kontexte ďalších opatrení, ktoré budeme prijímať a budeme musieť zvážiť, čo je pre mesto prioritné a čo nie. Aké platby sa rozhodneme znížiť. Keďže si znížime príjem, tak musíme potom znížiť aj výdavky,” ozrejmila.

Pri poplatkoch v materských školách postupuje prievidzská radnica v zmysle zákona. “Hovorí, že pokiaľ dieťa nenavštevuje materskú školu viac ako 30 dní, sme povinní tieto poplatky vrátiť. Čo aj urobíme. Za mesiac marec, keďže to 30 dní nebolo, to neplatí, ale od 1. apríla všetky zaplatené poplatky sa budú vracať, respektíve sa nebudú účtovať,” dodala Macháčková.

Samospráva plánuje v zmysle novej legislatívy čoskoro zvolať i rokovanie mestského zastupiteľstva, aktuálne vyberá vhodnú formu na jeho uskutočnenie.