Domáce Top

Prieskum Slovákov k utečeneckej kríze: Väčšina z nás je proti diktátu Bruselu

Viac ako 80% Slovákov je nespokojných s postojom Bruselu k riešeniu utečeneckej krízy. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila spoločnosť European Analytical Center v dňoch 7. – 14 septembra 2015 na vzorke 1135 respondentov starších ako 18 rokov.

V telefonickom prieskume bola respondentom položená otázka: „Ste spokojný alebo nespokojný s postojom Európskej únie k riešeniu utečeneckej krízy?“. Rozhodne nespokojných je podľa prieskumu 47% opýtaných. Ďalších takmer 36% je skôr nespokojných. Spokojnosť s krokmi Bruselu vo veci riešenia utečeneckej krízy vyjadrilo len necelých 10% opýtaných.

Rozhodne spokojný 0,6%
Skôr spokojný 9,3%
Rozhodne nespokojný 47%
Skôr nespokojný 35,6%
Neviem/nechcem odpovedať 7,4%

Slováci sa v aktuálnom hodnotení Bruselu vyjadrili mimoriadne kriticky. Ako však vidia budúcnosť Európskej únie?

Len 54% opýtaných verí, že únia sa v dôsledku imigračnej krízy nerozpadne. Naopak 36% respondentov si myslí, že Európska únia by sa mohla na rozdielnych predstavách imigračnej politiky rozpadnúť. Vyplýva to z odpovedí na otázku: „Jednotlivé krajiny EÚ majú k problematike utečencov odlišné postoje. Myslíte si, že Európska únia by sa mohla kvôli odlišným postojom členských krajín k problematike utečencov rozpadnúť?”

Rozhodne áno 9,8%
Skôr áno 26,3%
Rozhodne nie 18%
Skôr nie 36,1%
Neviem/nechcem odpovedať 9,8%

Možnosť rozpadu únie si podľa prieskumu najmenej pripúšťajú ľudia do 30 rokov. Naopak najviac respondentov, ktorí vnímajú rozpad EÚ ako reálnu možnosť, sme zistili vo veku od 40 do 60 rokov. Respondenti z tejto vekovej skupiny už zažili veľké sociálne zmeny, zrejme aj preto sa kategorické “nie” v ich odpovediach objavovalo len veľmi sporadicky.

Európske témy sa na Slovensku nezvyknú tešiť veľkej obľube, napriek tomu sa problematika utečeneckej krízy v Európe stala top témou ostatných dní. Podľa analytičky EAC Kristíny Šabíkovej, prílev utečencov do Európy upriamil pozornosť na viaceré úskalia spolupráce európskych štátov. „Úskalia, o ktorých sme už dlhodobo tušili, ale do prepuknutia utečeneckej krízy sa o nich nehovorilo nahlas. Kooperáciu európskych štátov ľudia donedávna vnímali ako samozrejmosť. Vo svetle utečeneckej krízy sa však mnohé zmenilo, v dôsledku čoho rastie nielen sklamanie z Bruselu, ale aj skepsa z budúcnosti únie.“