Domáca Domáce Ekonomika

PRIESKUM Slováci majú záujem investovať, bráni im v tom slabá finančná gramotnosť

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Záujem Slovákov o investovanie sa zvyšuje. Prieskum agentúry Focus pre spoločnosť Partners Investments odhalil, že slovenskí investori sú opatrní, avšak s rastúcou odvahou ísť do vyšších rizík a výnosov. Najväčšou prekážkou, prečo Slováci viac neinvestujú, je podľa výsledkov prieskumu ich slabšia finančná gramotnosť a strach spojený s komplikáciami ako začať a ako správne investovať.

 

Počet investujúcich Slovákov rastie z roka na rok. Vlani investovalo približne 12 % respondentov, z toho 4 % do podielových fondov. V tomto roku už 18 % Slovákov tvrdí, že investujú. Do podielových fondov investuje v tomto roku 8 % opýtaných. Detailnejšie informácie z prieskumu poukazujú na to, že do fondov investujú ľudia, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie a sami seba označili, že sa vo financiách vyznajú veľmi dobre a dobre.

Ako povedal generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik, je dôležité rozumieť čo je investovanie, ako funguje a aké sú riziká. V prvom kroku je potrebné určiť si investičnú sumu, ktorá môže byť jednorazová alebo pravidelná. Pri pravidelnom investovaní je ideálne podľa neho investovať aspoň 20 % z čistého mesačného príjmu.

Treba mať cieľ

Druhým krokom je podľa Ovčarika stanoviť si investičný cieľ a investičný horizont, čas investovania. Bez jasne definovaného cieľa investovania dochádza podľa neho často k predčasným výberom investície, čo pre klienta znamená zbytočnú stratu, ak práve vtedy trhy klesajú, keďže sa v danom čase rozhoduje emocionálne a nie racionálne. S cieľom súvisí aj stanovenie investičného horizontu, teda na aký dlhý čas plánujeme investovať.

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Následne je dôležité stanoviť si investičnú stratégiu a svoj rizikový profil. Základom dobre zvolenej investičnej stratégie je podľa Ovčarika pochopiť tzv. investičný trojuholník a jeho pravidlá. Je to vzťah medzi výnosom, rizikom a likviditou, čiže dostupnosťou peňazí. Základný vzorec hovorí zároveň o našom rizikovom profile. Ak investor očakáva vyšší výnos, tak potrebuje podľa Ovčarika akceptovať vyššie riziko a menšiu dostupnosť peňazí. Ak je riziko nízke, tak je nízky aj výnos.

Slováci si môžu zabezpečiť dôstojnú starobu

Pozitívny je podľa Ovčarika aj fakt, ktorý potvrdil prieskum, že suma, ktorú vedia Slováci jednorazovo a tiež mesačne dlhodobo investovať, je postačujúca na to, aby si zabezpečili dobrý dôchodok alebo iné životné sny a rodinné plány. Až 47 % Slovákov má úspory na jednorazové investovanie, jednorazovo vie necelá pätina Slovákov investovať do tisíc eur. O čosi viac ako desatina je schopná investovať sumu od 1 001 do 3 000 eur a ďalšia skoro pätina sumu viac ako 3 000 eur. Viac ako polovica Slovákov vie pravidelne mesačne investovať malé sumy.

Slováci sú na jednej strane opatrní a triezvi pri predstavách, aký výnos by očakávali zo svojho investovania. Avšak zároveň by chceli atraktívnejší výnos. Opatrnosť Slovákov z investovania sa odráža aj v prístupe k investičnému riziku. Až tri štvrtiny Slovákov nechcú podstúpiť žiadne ani minimálne riziko.