Domáce Top

Pri bezpečnosti dopravy je najdôležitejšia prevencia, tvrdí Gál

BRATISLAVA – Polícia namiesto toho, aby sa snažila zabrániť dopravným nehodám sa zameriava len na trestanie a pokutovanie. Uvádza sa to v stanovisku poslanca za stranu Most-Híd Gábora Gála. Poslanec kritizuje obstarávanie systému na kontrolu dodržiavania objektívnej zodpovednosti, na ktorý ministerstvo vnútra vyčlenilo 140 miliónov eur.

“Je viac ako nehorázne, že vláda vypísala 140-miliónový tender na nové policajné radary v situácii, keď učitelia vstúpili do neobmedzeného štrajku pre neúnosný stav v slovenskom školstve,” vyhlásil Gál. Kým v rezorte školstva podľa Gála dosluhujúca vláda nechce nijako zaväzovať či zaťažiť novú vládnu garnitúru, ktorá vzíde z marcových volieb, v zjavne menej dôležitej otázke podľa neho ministerstvo vnútra už nemá zviazané ruky a len niekoľko dní pred voľbami bezbreho utráca milióny eur.

“Samozrejme, ľudský život je nenahraditeľný, preto na jednej strane chápem úsilie ministerstva vnútra, ktorým sa snaží znížiť počet smrteľných nehôd. Musím však pripomenúť, že v poslednom čase sa nesnažíme o to, aby sme zabránili nehodám, ale skôr používame len represívne prostriedky, trestáme a pokutujeme,” uviedol Gál s tým, že dnes každý občan vidí, že policajných kontrol na cestách je priveľa.

“Napokon, určite nie náhodou dopravní policajti často pokutujú na miestach, kde nájdu ľahkú ´korisť´, pričom oveľa menej je ich vidieť na nehodových úsekoch. Z toho možno usudzovať najskôr to, že skutočným cieľom nie je zabrániť dopravným nehodám, ale iba vylepšiť policajné štatistiky a naplniť štátny rozpočet,” povedal poslanec. Z európskych štatistík je podľa Gála zrejmé, že neexistuje priama úmera medzi znižovaním dopravných nehôd a zvýšenou kontrolou rýchlosti. “Vieme, že rovnako ani trest smrti nezabráni páchaniu ťažkej kriminality,” vyhlásil

Jedným zo spôsobov, ako zvyšovať prevenciu nehôd, je podľa Gála výchova dobrých a zodpovedných šoférov. “Budúcnosť spoločnosti stojí predovšetkým na nastupujúcej generácii, pri ktorej podstatnú úlohu zohrávajú učitelia. Aj z tohto dôvodu považujem za dôležité, aby vládne financie išli prioritne do vzdelávania a nie na nákup nových radarov. Radar predsa nie je viac ako učiteľ, v ktorého rukách je budúcnosť našich detí. Je smutné, že vláda radšej kupuje nové biče na šoférov, ako by priplatila pedagógom,” dodal poslanec.

Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na systém, ktorý má za úlohu automaticky kontrolovať dodržiavanie pravidiel objektívnej zodpovednosti u motoristov. Ako sa uvádza na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, náklady na zabezpečenie systému odhaduje rezort na 140 miliónov eur.

Zákazka zahŕňa vybudovanie siete zariadení pre automatizovaný systém kontroly dodržiavania stanovených pravidiel cestnej premávky. Má byť schopný napríklad identifikovať porušenie zákazu predchádzania, nedodržanie najvyššej alebo najnižšej povolenej rýchlosti, jazdu na červenú alebo nezastavenie pri dopravnej značke “STOP”, porušenie zákazu otáčania sa alebo cúvania, nedodržanie maximálnej povolenej hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy alebo porušenie zákazu vjazdu, odbočovania alebo prikázaného smeru. Zákazka tiež obsahuje požiadavku na vybudovanie centrálneho systému pre spracovanie dát s možnosťou automatizovaného generovania sankcií za porušenie stanovených pravidiel.