Domáce Koronavírus Spoločnosť

Prezidentka odobrila vybudovanie ambulancií pre pacientov s ochorením COVID-19

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Počas situácie v súvislosti s novým koronavírusom na Slovensku vzniknú epidemiologické ambulancie pre pacientov s ochorením COVID-19. Novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v stredu odobrila prezidentka SR Zuzana Čaputová.

 

O novele rokovali poslanci Národnej rady (NR) SR ešte minulý týždeň v skrátenom legislatívnom konaní. Právna úprava reguluje aj zriaďovanie mobilných odberových miest. Cieľom je, aby nevznikali živelne. Počet epidemiologických ambulancií a mobilných odberových miest majú stanovovať regionálne úrady verejného zdravotníctva a ministerstvo podľa epidemiologickej situácie. Ambulancia má dostávať od zdravotnej poisťovne mesačnú paušálnu platbu vo výške 11 836 eur.

Maximálny počet ambulancií sa odhaduje na 137, čo zodpovedá pevnej sieti pohotovostí. Práve tie by mohli takúto činnosť dočasne vykonávať. Umožnilo by to rozhodnutie ministerstva zdravotníctva po žiadosti samosprávneho kraja.

V súvislosti s mobilnými odberovými miestami sa predpokladá, že najviac by ich mohlo byť pri väčších nemocniciach, asi 62. Na mobilných odberových miestach by sa mal odoberať biologický materiál osobám s podozrením na ochorenie COVID-19, a to buď v priestoroch zdravotníckeho zariadenia, alebo výjazdovou formou.

Maximálny počet ambulancií sa odhaduje na 137, čo zodpovedá pevnej sieti pohotovostí. Zdroj: TASR / Lukᚹ Grinaj

Novela upravuje aj dopravu zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich odbery i testovaných. Ak o tom rozhodne vláda, odbery by mohol vykonávať aj profesionálny vojak Ozbrojených síl SR, ktorý je zdravotníckym pracovníkom.

Novelou sa upravujú aj viaceré povinnosti platiteľov poistného. Vzhľadom na posun termínu na podávanie daňových priznaní za rok 2019 do konca júna sa má napríklad posunúť aj termín na vykonanie ročného zúčtovania poistného, ako aj ročného zúčtovania poistného plateného štátom. Podľa novej legislatívy sa majú Sociálnej poisťovni sprístupniť údaje a zmeny údajov z registra zdravotníckych pracovníkov, ako aj registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Nová legislatíva rieši aj postup v prípade, ak počas krízovej situácie nebola pacientovi poskytnutá kúpeľná starostlivosť. Do kúpeľov by tak mohol ísť po skončení krízovej situácie, aj keby mu uplynula lehota. Upraviť sa má aj podmienka absolvovať preventívnu prehliadku u zubného lekára. Pre rok 2021 sa tiež nebude vyžadovať absolvovanie preventívnej prehliadky za rok 2020 na účel úhrady za liečbu zubného kazu.

Legislatívna zmena umožňuje tiež počas krízovej situácie vykonávať dočasnú odbornú stáž občanom z tretích štátov. Má to pomôcť nemocniciam, ak by im radikálne stúpol počet pacientov s ochorením COVID-19. Upraviť sa majú aj niektoré aspekty vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Novela tak reaguje na to, že vzdelávacie ustanovizne možno nebudú schopné zabezpečiť plynulý proces ich ďalšieho vzdelávania.