Domáce Politika Top

Prezident, premiér či ministri rozdávali odmeny. Niekde to boli státisíce, niekde sumy taja

Odmeny na ministerstvách udeľovali, nie každý priznal presné sumy. Zdroj: archív

BRATISLAVA – Pre mnohých pracujúcich znamená koniec roka aj čas, kedy k svojej pravidelnej výplate dostanú aj niečo navyše. Rovnako je to aj v prípade zamestnancov pracujúcich pre štát. Zaujímalo nás,  ako sa k prideľovaniu odmien od septembra minulého roka postavili v prezidentskom paláci, parlamente, na Úrade vlády či na ministerstvách. Zatiaľ, čo niektorí nemali problém priznať vyplatenie státisícových súm, iným o výške odmien veľmi do reči nebolo.

 

Ako nám prezradil tlačový odbor Úradu vlády, svojich zamestnancov u Petra Pellegriniho (Smer-SD) odmeňovali “v priebehu roka  za kvalitné plnenie pracovných úloh alebo za plnenie úloh nad rámec pracovnej náplne.” Za september nadelili 16 zamestnancom odmeny v celkovej výške 6 200 eur. V priemere tak na hlavu pripadá 387 eur. V októbri vyčlenili na odmeny 12 800 eur, ktoré rozdelili medzi 26 zamestnancov. Každý z nich tak v priemere dostal 492 eur. Odmeny sa na úrade vlády vyplácali aj v novembri a to vo výške 7 100 pre 7 zamestnancov, čo predstavuje 1 014 eur na hlavu.

Odmeny sa udeľovali aj u šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS). Tie boli “vyplatené 357 zamestnancom diferencovane podľa odbornej náročnosti, zložitosti a rozsahu úloh, ktoré boli vykonávané profesionálne a zodpovedne aj nad rámec pracovnej náplne a pracovného času.” To aká suma bola takto prerozdelená však už tlačový odbor neuviedol.

Ešte mĺkvejší o odmenách sú u prezidenta Andreja Kisku. Štandardne ich však v prezidentskom paláci vyplácajú vo výške jedného mesačného platu.

 

Pellegrini výšku odmien priznal, Danko nie. Kiska ostal ticho. Foto: SITA/Peter Rusko

Na svoje si prišli aj na ministerstvách

Rezort vnútra rozdelil na odmenách dokopy 13,859 miliónov eur. Tešiť sa z nich mohli policajti, hasiči, príslušníci horskej záchrannej služby, zamestnanci v štátnej službe ale aj zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme. “Odmeny neboli udelené tým, ktorí boli dlhodobo neprítomní a disciplinárne riešení,” ozrejmil rezort, ktorému šéfuje Denisa Saková (Smer-SD).  Zároveň nás informovali, že tieto odmeny “boli vyplatené zo mzdových prostriedkov, ktoré sa ušetrili z dôvodu neobsadených tabuľkových miest a práceneschopností.”

Ministerstvo životného prostredia, ktoré vedie László Sólymos (Most-Híd) uviedlo, že zamestnanci tento rok dostali vianočné odmeny v priemernej výške 400 eur. Odmeny však podľa nich neboli udeľované plošne ale podľa zásluhovosti.

Peniaze navyše dostali aj na ministerstve práce a to individuálne na princípe zásluhovosti a v rámci rozpočtových možností. U Jána Richtera (Smer-SD) vďaka úsporám na svojej prevádzke, odmenili mimoriadne výkony a nadštandardné plnenie úloh vybraných zamestnancov, “pričom odmena na zamestnanca vychádza v priemere na 350 eur.”

Svojim zamestnancom dopriala aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). A to v celkovej výške 618 170 eur. “Ministerstvo disponovalo finančnými prostriedkami nakoľko v mesiaci november prebehla refundácia miezd zamestnancov Sekcie európskych programov a projektov z projektu technickej pomoci Integrovaného regionálneho OP, ktorým boli mzdy celý rok vyplácané z rozpočtu ministerstva,” vysveľoval rezort. Odmeny sa rozdeľovali v závislosti od funkčného zaradenia a kvality plnenia služobných či pracovných úloh a dostali ich všetci zamestnanci.

Odmeny sa rozdeľovali aj na ministerstvách. TASR / Martin Baumann

Ministerstvo spravodlivosti na čele s Gáborom Gálom (Most-Híd) v súvislosti s vianočnými sviatkami a koncom roka 2018 odmenilo zamestnancov “v rámci ich kvalitného plnenia pracovných úloh.” V civilnej časti (okrem sudcov) to podľa nich vychádza v priemere na 500 eur na osobu. “Gábor Gál tak reaguje na ich dobre vykonanú prácu a uvedomuje si, že bez motivácie (aj finančnej) sa personálne nepodarí rezort zastabilizovať, zamestnanci sú mimoriadne dôležití,” uviedol rezort.

Štedré bolo v tomto smere aj ministerstvo školstva, ktoré má pod palcom Martina Lubyová (nominantka SNS). Rezort prezradil, že svojim zamestnancom dal odmenu “za prácu alebo za plnenie služobných úloh pri príležitosti vianočných sviatkov vo výške ich naposledy priznaného funkčného platu (tzv. 14. plat).” Odmeny v sume naposledy priznaného funkčného platu udelovali aj pri životnom jubileu 50 rokov a 60 rokov. Za kvalitné plnenie služobných úloh “administratívnymi kapacitami európskych štrukturálnych a investičných fondov rozdelili medzi 128 zamestnancov sumu 134 669 eur.” Za kvalitné “plnenie služobných úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah činností vyplývajúcich z opisu štátnozamestnaneckého miesta, za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, významnej služobnej úlohy alebo vopred určenej služobnej úlohy alebo jej ucelenej časti” si zasa 45 zamestnancov rozdelilo sumu 71 792 eur.

Odmeny dali, čísla taja

Ministerstvo obrany na čele s Petrom Gajdošom (nominant SNS) poskytlo odmeny za plnenie služobných úloh štátnych zamestnancov pri príležitosti vianočných sviatkov “vo výške viac ako 50 % funkčného platu priznaného k 30. novembru 2018.”

Zároveň rezort poskytol peňažné plnenie za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov  profesionálnym vojakom a to “vo výške viac ako 50 % služobného platu priznaného k 30. novembru 2018 a peňažné plnenie za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov  zamestnancom vo výške viac ako 50 % dohodnutého zmluvného platu.” Presné sumy však neuviedli.

Rezort financií pod vedením Petra Kažimíra (Smer-SD) uviedol, že odmeny nevyplácajú celoplošne, ale individuálne, a to “za kvalitné plnenie služobných a mimoriadnych úloh.” Zároveň prezradili, že na individuálne odmeňovanie sú zamestnancom vyplácané priebežne odmeny pri životnom jubileu, odchode do starobného dôchodku, pri zastupovaní zamestnanca pri dlhodobej pracovnej neschopnosti či pri plnení mimoriadnych úloh. O aké sumy ide však nenapísali.

V podobnom duchu reagovalo aj ministerstvo hospodárstva na čele s Petrom Žigom (Smer-SD), ktoré povedalo, že plošné odmeny nedávajú. V súlade so zákonom o štátnej službe rezort však vypláca odmeny individuálne “na základe kvalitného plnenie služobných úloh, za vykonanie úloh nad rozsah činností vyplývajúcich z opisu štátnozamestnaneckého miesta či za splnenie mimoriadnych úloh.“

Plošné odmeny neudeľujú ani u Arpáda Érseka (Most-Híd) na ministerstve dopravy. Pri navrhovaní odmien uplatňujú “dôslednú diferenciáciu a zásluhovosť zamestnancov na plnení úloh, odmenu je možné poskytnúť len za vynikajúce výsledky a kvalitné plnenie úloh alebo splnenie mimoriadnej úlohy.” Vianočné odmeny podľa vlastných slov neudeľujú vôbec.

Nie každému je do reči

Nie každý rezort informácie o tom, či, komu a v akej výške odmeny udelil, poskytol. Odpoveď nám nedal Úrad podpredsedu pre investície a informatizáciu, ktorému šéfuje Richard Raši (Smer-SD). Rovnako tak neodpovedalo ani ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Gabriely Matečnej (nominantka SNS), ministerstvo zahraničných vecí na čele s Miroslavom Lajčákom (Smer-SD), ministerstvo hospodárstva na čele s ministrom Petrom Žigom (Smer-SD) a ministerstvo kultúry pod taktovkou Ľubice Laššákovej (Smer-SD).