Domáce Spoločnosť

Preukázať svoju bezúhonnosť odmietlo sedem pedagogických zamestnancov. Rezort školstva to už rieši

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Súhlas k odpisom z registra trestov, ktorý sa týka všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, odmietlo poskytnúť sedem ľudí. Dvaja z nich už v rezorte školstva nepracujú. Zvyšných piatich Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR preveruje na okresných úradoch, či neposkytli súhlas papierovo. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

 

“V súčasnosti sa realizuje štatistické vyhodnocovanie vyžiadaných odpisov z registra trestov online formou,” uviedol rezort školstva s tým, že v tomto prípade zaregistroval 754 odmietnutí o vydanie odpisu z registra trestov. Odborní a pedagogickí zamestnanci mohli využiť aj papierovú formu na okresných úradoch v sídle kraja. Tieto žiadosti sa budú podľa zákona spracovávať do konca februára, teda dovtedy, kým okresné úrady musia zaslať žiadosti na Generálnu prokuratúru SR.

V prípade odmietnutia súhlasu v 754 prípadoch neznamená, že ide o 754 ľudí. “Ide o zamestnancov, ktorým bol medzičasom ukončený niektorý z ich úväzkov. Evidujeme totiž pomerne dosť učiteľov, ktorí pracujú na čiastočné úväzky u rôznych zamestnávateľov, preto každý učiteľ žiadal o vydanie odpisu z registra trestov pre všetkých zamestnávateľov,” priblížil rezort školstva. Nesúhlas môže súvisieť aj s tým, že boli učiteľovi v rezortnom informačnom systéme v septembri 2019 zapísané viaceré čiastočné úväzky a niektorý z nich medzičasom skončil bez toho, aby o tom škola informovala. V takomto prípade učiteľ už na skončený úväzok nežiadal vydanie odpisu.

Rezort školstva uviedol, že aplikácia pre online žiadosti o výpis z registra trestov je stále otvorená. Možnosť požiadať o odpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej formy využilo od začiatku decembra do konca roka 2019 viac ako 97-tisíc učiteľov, TASR to potvrdilo MŠVVaŠ SR.

Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci sú povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Urobiť tak mali do 31. decembra 2019, v opačnom prípade sa od 1. januára nepovažujú za bezúhonných.