Prešov Regióny

Prešovskí poslanci rozdelili v rámci výzvy pre región 2,2 milióna eur. Vieme, kam peniaze pôjdu

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

PREŠOV – Rozvoj cyklodopravy a cykloturizmu, výstavbu športovísk a zvýšenie kvality v sociálnych službách a paliatívnej starostlivosti podporili na svojom rokovaní v pondelok (24. 8.) prešovskí krajskí poslanci sumou 2,2 milióna eur. Ide o zvyšnú sumu v rámci výzvy pre región. Milión eur rozdelili ešte v júni. Podporili vtedy obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok.

 

Celkovo bolo na Úrad PSK doručených v troch spomenutých programoch 85 žiadostí o poskytnutie dotácie. Komisia schválila 73 z nich, ktoré splnili podmienky, a finančne navrhla podporiť 58. “Každý jeden program mal svojich odborných hodnotiteľov, z ktorých každý sa mohol vyjadriť bodovým hodnotením, a potom výsledok aritmetického priemeru vytvoril poradové číslo s následnými navrhovanými sumami,” uviedla vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Martina Slivková.

“Celková suma projektov dosiahla takmer 11,3 milióna eur, pričom suma požadovaná ako dotácia od PSK bola vo výške viac ako 4,75 milióna eur,” uviedla Slivková s tým, že najviac financií išlo na projektové dokumentácie cyklotrás, ktoré chcú aj naďalej podporovať. “Sme radi, že takto môžeme pomôcť starostom, ktorí nemajú finančné prostriedky na predprojektovú fázu, ktorá je finančne dosť náročná. Veríme, že všetky žiadosti týkajúce sa projektovej dokumentácie budú zrealizované, a aby výzva, ktorá by mala vyjsť na budúci rok z ministerstva dopravy, bola pre nich reálna a mohli sa zapojiť,” povedala Slivková.

V programe podpory cyklodopravy a cykloturizmu poslanci rozdelili milión eur. Najviac, 106-tisíc eur, získala obec Spišská Teplica na cyklistický chodník Spišská Teplica – Poprad. Mesto Humenné dostalo na rekonštrukciu cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková 105-tisíc eur a Stará Ľubovňa získala na cyklotrasu Za vodou 94-tisíc eur.

V programe týkajúcom sa zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej starostlivosti uspelo iba sedem projektov v celkovej sume 105-tisíc eur. Poslanci preto zvyšných 95-tisíc eur presunuli do programu výstavby a rekonštrukcie športovísk. Najvyššiu dotáciu v spomenutom programe získalo mesto Prešov na časť rekonštrukcie zimného štadióna, a to 175-tisíc eur. Na zastrešenie existujúcej ľadovej plochy získalo mesto Svidník 150-tisíc eur a mesto Lipany na zakrytie malej hokejovej haly 120-tisíc eur. Mesto Snina dostalo na vybudovanie mestskej plavárne sumu 115-tisíc eur.