Domáce Politika Top

Prekvapenie. Rašiho návrh na zmenu zákona o Košiciach neprešiel

BRATISLAVA – O zrušení, zlúčení alebo rozdelení mestských častí Košíc budú mať možnosť naďalej rozhodovať obyvatelia Košíc. Poslanci NR SR totiž dnes odmietli návrh, s ktorým prišiel do parlamentu poslanec NR SR a primátor Košíc Richard Raši (Smer-SD).

Naďalej tak zostane v platnosti to, že o tom rozhoduje mestské zastupiteľstvo (MZ) všeobecne záväzným nariadením (VZN), pričom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Takéto všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa vytvárajú, zrušujú, zlučujú alebo rozdeľujú mestské časti môžu obyvatelia v územne dotknutých mestských častiach odmietnuť v referende mestskej časti do 120 dní od jeho platnosti.

Rašiho argumenty

Ak obyvatelia v žiadnej z územne dotknutých mestských častí v referende mestskej časti VZN mesta v tejto lehote neodmietnu, nadobudne účinnosť ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí.

Raši pri predložení návrhu argumentoval tým, že možnosť mestskej časti odmietnuť zmenu územného usporiadania znamená prakticky právo veta. „V praxi to predstavuje s veľmi vysokou pravdepodobnosťou nerealizovateľný spôsob zníženia počtu mestských častí,“ uvádza primátor Košíc.

Chcel zjednodušenie procesu

Mesto Košice tvorí 22 mestských častí, ktoré sú vymenované v prílohe zákona o meste Košice. „Cieľom navrhovanej zmeny zákona o meste Košice je zjednodušenie procesu, ktorým môže dôjsť k budúcej zmene v usporiadaní mestských častí v Košiciach,“ tvrdil Raši. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením zo dňa 12. decembra 2016 požiadalo NR SR, aby sa uzniesla na novele zákona o meste Košice.

„Cieľom zmeny zákona je presunutie samotného rozhodovania o samosprávnom usporiadaní v meste Košice, čo sa týka mestských častí, z celoštátnej úrovne na hlavného nositeľa samosprávy v meste Košice,” povedal Raši.

Čo navrhovala zmena?

Podľa navrhovanej zmeny malo o štruktúre mestských častí rozhodovať MZ v rámci štatútu mesta, pričom do rozhodovacieho procesu by sa zaradila aj Rada starostov ako kolektívny orgán zástupcov všetkých mestských častí s možnosťou využiť právo veta voči príslušnému uzneseniu mestského zastupiteľstva.

Avšak MZ by bolo oprávnené prelomiť zamietavé stanovisko Rady starostov už len (kvalifikovanou) 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Použitie kvalifikovanej väčšiny MZ pri rozhodovaní o danej problematike by podľa neho malo predstavovať garanciu určitej stability usporiadania MČ aj v ďalšom období.

Foto: SITA