Domáce Politika

Predsedovia zmiešaných komisií slovensko-maďarskej spolupráce sa zmenia

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

BRATISLAVA – V slovenskej časti zmiešaných komisií vytvorených ako mechanizmus na podporu plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou došlo k zmene. Vláda počas svojho stredajšieho rokovania súhlasila s odvolaním doterajších predsedov a zároveň s vymenovaním nových.

 

Po parlamentných voľbách 2020 a vymenovaní novej vlády vznikla potreba aktualizácie personálneho obsadenia spolupredsedov zmiešaných komisií. Vláda súhlasila s odvolaním Róberta Ondrejcsáka, Vojtecha Ferencza, Norberta Kurillu, Gabriela Csicsaia, Petra Krajňáka, Ivana Švejnu, Rudolfa Urbanoviča, Ivana Korčoka a Ivana Sečíka.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je gestorom uplatňovania zmluvy. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) preto oslovil príslušných ministrov, aby nominovali predsedov týchto komisií.

Vládny kabinet súhlasil s vymenovaním deviatich nových predsedov zmiešaných komisií, ide o štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev. Do funkcie predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre vojenské a iné bezpečnostnopolitické otázky nastúpi Marian Majer, predsedom pre otázky hospodárskej komisie sa stane Ján Oravec, otázkami prírody a životného prostredia sa bude zaoberať Juraj Smatana. Martin Fecko nastúpi do funkcie predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky poľnohospodárstva, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti, Monika Filipová bude riešiť otázku vzdelávania, vedy, športu a mládeže, Soňa Gaborčáková oblasť zdravotníctva, zdravotného poistenia a sociálnej starostlivosti a Vendelín Leitner otázky spolupráce v oblastiach patriacich do pôsobnosti ministerstiev vnútra. Funkcie predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky zahraničnej a európskej politiky bude zastávať Martin Klus, otázkami kultúry a tlače sa bude zaoberať Radoslav Kutaš.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo osobitný návrh na zmenu tohto predsedu v komisii zameranej na oblasť dopravy, spojov a infraštruktúry ešte v júni. Novým predsedom sa stal štátny tajomník rezortu obrany Jaroslav Kmeť.

Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou podpísaná 19. marca 1995 je hlavným a určujúcim rámcom na formovanie a ďalší rozvoj slovensko–maďarskej spolupráce. S cieľom napomáhať plneniu základnej zmluvy bol vytvorený mechanizmus zmiešaných komisií.