Domáce Politika

Prechovávanie drog na vlastnú potrebu zostane samostatným trestným činom, poslanci odmietli novelu SaS

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu nebude samostatným trestným činom. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu odmietli novelu Trestného zákona, ktorá obsahovala tieto zmeny. Novú legislatívu navrhovali poslanci za SaS.

Návrhom chceli predkladatelia dôslednejšie oddeliť postihovanie užívateľov drog od postihovania ich výrobcov, pašerákov a dílerov. Nedovolené prechovávanie drog pre vlastnú potrebu a prechovávanie drog pre potreby iných sú v súčasnosti zakotvené ako dva rôzne paragrafy v jednom spoločne nazvanom trestnom čine “nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi”.

Prechovávanie drog pre vlastnú potrebu chceli preto predkladatelia vyňať zo spoločného trestného činu. Chceli, aby sa stal samostatným trestným činom. Poslanci pripomínali, že navrhovaná zmena nijako nezasahuje do obsahového vymedzenia skutkových podstát ani do výšky trestov pri žiadnom z dotknutých paragrafov.

Poslanci SaS neuspeli ani s novelou zákona o pobyte cudzincov. Trvalý pobyt na území SR tak nebude môcť získať ani cudzinec z tretej krajiny, ktorý je partnerom štátneho občana SR s trvalým pobytom na Slovensku.