Domáce Spoločnosť Top

Poznáme výsledky najkritizovanejších maturít. Podľa študentov boli neprimerane náročné

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Tohtoročné maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry sprevádzalo hromženie a kritika. Podozrenie z neprimeranej náročnosti externej časti maturít vyústilo až k podpisovaniu petície. Tá pod svojou hlavičkou skrývala stovky nespokojných študentov. Zrušiť tohtoročné maturity sa však stredoškolákom nepodarilo. Napriek katastrofickým scenárom bola úspešnosť maturít v niektorých prípadoch nadpriemerná. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil oficiálne výsledky tohtoročných písomných maturít.

 

Tento rok sa podrobilo písomným maturitám 42 054 žiakov zo 704 stredných škôl. Elektronicky však na otázky odpovedalo len 2 250 študentov zo 113 škôl. Vrásky na tvárach tohtoročných maturantov spôsobili písomné maturity zo slovenského jazyka a literatúry. ,,Nonsens, čo bolo na teste. Neskúšali nás všeobecné znalosti. Oni si budú ho… ego na našich nesprávnych odpovediach, na ktoré by ani zamestnanci spomínaného NÚCEMu nevedeli odpovedať. A nie ešte študent,”  tak zneli slová rozhorčeného maturanta Damiána tesne po absolvovaní písomnej skúšky dospelosti. Vybičované emócie vyústili k študentskej petícii, ktorá mala za úlohu upozorniť na údajnú neprimeranú náročnosť testov a pričinenie sa o zrušenie maturít. Avšak, bez úspechu. Takmer všetky otázky boli uznané ako relevantné. Z údajne ôsmich nejednoznačných otázok, NÚCEM uznal ako spornú len jednu. Študenti za takúto otázku dostali automaticky jeden bod, či už ju mali správne vyplnenú alebo nie.

Tohtoročné testy zo slovenského jazyka a literatúry písalo 38 719 stredoškolákov. Priemerná úspešnosť testu bola pritom 50,7 percent. ,,Po prvýkrát boli všetky odpovede žiakov v teste centrálne vyhodnocované, čím bola zabezpečená maximálna objektívnosť hodnotenia,” uvádza NÚCEM.

Zdroj: NÚCEM

Gymnazisti vs. študenti odborných škôl

Maturity každý zvládol po svojom. Kým úspešnosť gymnazistov bola 62,9 percent, žiaci zo stredných odborných škôl si pri písomných maturitách zo slovenčiny viedli o čosi horšie. NÚCEM zhodnotil úspešnosť týchto študentov na úroveň 44,2 percent. ,,Žiaci gymnázií vyriešili v 64-položkovom teste správne v priemere takmer o 12 úloh viac ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií,”  doplnil NÚCEM. Na celoslovenskej úrovni pritom nezaznamenali významné rozdiely medzi výsledkami osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

Zdroj: NÚCEM

Test mal preveriť úroveň vedomostí, schopností a zručností z oblasti slovenského jazyka a literatúry, ale aj z čítania s porozumením. Stredoškoláci sa potýkali s otvorenými a uzavretými otázkami. Zo 64 otázok NÚCEM klasifikoval jednotlivé otázky podľa náročnosti. ,,Pre žiakov gymnázií  bolo 38 úloh veľmi ľahkých a ľahkých. Pre žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií bolo v teste 49 úloh stredne obťažných až veľmi obťažných,”  zhodnotil NÚCEM.

Zdroj: NÚCEM