Domáce Spoločnosť

Potvrdenia o nedoplatkoch už nebudú v Sociálnej poisťovni vybavovať občania

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Sociálna poisťovňa sa od začiatku decembra zapojí do ďalšieho kola boja s byrokraciou. Orgánom verejnom moci bude na ich žiadosť vydávať potvrdenia o nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie.

 

“Občania – právnické ani fyzické osoby – tak nebudú musieť navštevovať dva úrady a ušetria čas i peniaze,” tvrdí hovorca poisťovne Peter Višváder. Zmenu zavediecnovela zákona proti byrokracii, ktorá nadobudne účinnosť 1. decembra 2019.

Poisťovňa bude po novom bezodkladne a bez súhlasu dotknutých osôb v elektronickej podobe zasielať orgánom verejnej moci na ich vyžiadanie údaje o evidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie, a to prostredníctvom systému OverSi. Za evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie sa pritom považuje pohľadávka na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.