Domáce Politika Top

Poslanec NR SR by nemal mať ďalšie dôležité funkcie, tvrdí SaS

BRATISLAVA – Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za SaS Milan Laurenčík a Martin Klus predkladajú na rokovanie prvej budúcoročnej schôdze parlamentu, ktorá by mala začať 31. januára, návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. “Cieľom navrhovanej úpravy je zamedziť kumulácie funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky s funkciami starostov, primátorov a predsedov VÚC, ako aj s funkciou generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne ako verejnoprávnej inštitúcie,” zdôvodňujú predkladatelia s tým, že kumulácia funkcií otvára možnosť získavania neodôvodnených výhod pre riadený subjekt, obec, mesto, vyšší územný celok a Sociálnu poisťovňu. Tento stav podľa liberálov stavia poslancov Národnej rady SR do permanentného konfliktu záujmov pri rôznych hlasovaniach, najmä pri štátnom rozpočte a daniach, ale aj pri hlasovaniach o zákonoch zasahujúcich do života verejnoprávnej inštitúcie.

“Súčasný model, pri ktorom sa v súbehu funkcie poslanca s inou funkciou uhrádzanou z verejných prostriedkov druhý plat redukuje na úroveň najviac minimálnej mzdy ako predkladatelia odmietame, pretože sa ním len konzervuje súčasný stav, pri ktorom vždy existuje riziko, že za volebným úspechom daného politického subjektu bude okrem iného aj prepojenosť záujmov v procese rozhodovania na celoštátnej a regionálnej či komunálnej úrovni, na ktorom sú hmotne zainteresované tisícky ľudí,” dodávajú. Podľa nich samotný plat funkcionára je preto “zanedbateľný a títo funkcionári nemajú problém sa ho zriecť a pred verejnosťou to prezentovať ako nezištné obetovanie sa”.