Domáce Politika Top

Poslanci zobrali na vedomie poslednú správu ombudsmanky Dubovcovej

BRATISLAVA – Národná rada Slovenskej republiky zobrala na vedomie poslednú správu verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej. Zo 129 prítomných poslancov za správu hlasovalo 78, proti nebol nikto. Kancelária verejnej ochrankyne práv sa podľa informácií v správe v roku 2016 zaoberala 3 045 podaniami.

Z 892 podnetov, ktoré boli v pôsobnosti ombudsmanky, kancelária vybavila 591. Z nich verejná ochrankyňa práv konštatovala 97 porušení základných práv a slobôd. Právnici kancelárie v roku 2016 vykonali deväť tematických prieskumov, v rámci ktorých preskúmali činnosť 150 inštitúcií.

Školstvo žije v minulom storočí

Dubovcová v správe žiada, aby verejné budovy a budovy, v ktorých sú orgány verejnej správy, boli bezbariérové. Stav kontrolovala v školách, nemocniciach aj na policajných staniciach.

„Bezbariérovosť najlepšie dopadla na polícii, kde urobili všetko pre to, aby sa ľudia mohli dostať čo najlepšie na pracoviská. Nemocnice sú úplne zanedbané. Najhoršie to dopadlo v školách,“ povedala a dodala, že „naše školstvo stále žije v predchádzajúcom storočí“.

Reč o protiprávnom konaní policajtov

Verejná ochrankyňa práv hovorila aj o protiprávnom konaní policajtov. „Riešili sme viaceré prípady vrátane tých, keď zbili človeka, ktorý už bol zatvorený, a takisto som poukazovala na to, že ležiaci človek, keď už je spacifikovaný, nie je dôvod, aby polícia používala donucovacie prostriedky,” povedala Dubovcová ešte minulý týždeň po rokovaní ľudskoprávneho výboru.

Ombudsmanka je za nezávislý orgán, ktorý by mal za úlohu vyšetrovanie policajných postupov, ktoré v súčasnosti preveruje inšpekcia ministerstva vnútra. Tá dnes podľa nej nie je nezávislá. „Dnes policajti preverujú policajtov,” vyjadrila sa Dubovcová.

Čo je tiež problémom?

Ako dodala, problémom je aj to, že jej predchádzajúcu mimoriadnu správu o závažnom porušovaní základných práv svojvoľným postupom polície nevzala NR SR na vedomie. „Už jasnejší signál, že v polícii nie je niečo v poriadku, verejný ochranca práv nemohol dať,” dodala.

Ombudsmanka pripomenula, že úrad verejného ochrancu práv je na Slovensku už 15 rokov, a preto by nemal byť tak zanedbaný, ako je dnes. „Bolo by už treba riešiť aj to, aby mohol verejný ochranca práv vykonávať svoju činnosť čo najlepšie,” povedala Dubovcová.

Bez budovy a rozpočtovej kapitoly

Pripomenula, že SR doposiaľ nevytvorila podmienky pre úplné fungovanie verejného ochrancu práv. „Nemá budovu ani vlastnú rozpočtovú kapitolu,” povedala. Verí, že jej nástupkyňa Mária Patakyová, ktorú nominovala súčasná vládna koalícia, bude mať lepšie podmienky na prácu.

No domnieva sa, že verejný ochranca práv nemá byť priateľom vlády. „Ak by bol s vládou zadobre, neplnil by si svoju kontrolnú funkciu,” dodala.

V závere rozpravy Dubovcová poďakovala za názory poslancov a pripomenula, že SR sa postojom k ombudsmanovi dostala do povedomia aj v zahraničí, avšak v negatívnom zmysle. Tým, že poslanci jej správu zobrali na vedomie podľa nej NR SR ukázala, že si naozaj váži svojich občanov.

Foto: SITA