Domáce Politika

Poslanci vyčerpali program schôdze prekvapivo skôr. Dnes ich zamestnajú koaličné návrhy

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Správa o činnosti verejného ochrancu práv, správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ či koaličné návrhy zamestnajú zákonodarcov počas siedmeho rokovacieho dňa 45. schôdze parlamentu. Poslanci mali tieto návrhy naplánované na pondelok 20. mája, avšak takmer celý program schôdze vyčerpali skôr.

Podľa návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu (SNS) , ktorí predložili novelu zákona o stimuloch, by v rámci správneho konania pri rozhodovaní o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj malo mať ministerstvo školstva oprávnenie aj povinnosť skúmať zápis žiadateľa do registra partnerov verejného sektora. Po prijatí tejto úpravy bude ministerstvo už pred vydaním rozhodnutia o poskytnutí stimulov skúmať, či je žiadateľ v registri zapísaný. Bez zápisu do registra mu ministerstvo žiadosť zamietne. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. júna.

Platy začínajúcich učiteľov by sa mali od 1. septembra 2019 zvýšiť o 9,5 percenta. Navrhujú to poslanci za SNS Eva Smolíková, Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák. Na rokovanie parlamentu predložili návrh novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. „Prvý platový stupeň osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov sa od 1. septembra 2019 zvyšuje o 8,7 percenta, následné zvyšovanie je v priemere o dve percentá do 15 rokov započítanej praxe, potom do 32 rokov započítanej praxe v priemere o tri percentá. Návrh má vplyv aj na výšku štipendií doktorandov, ktoré sa zvyšujú o 8,7 percenta,” píšu predkladatelia. Predkladaným návrhom zákona sa vstupuje článkom I do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a článkom II do zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Koalícia prichádza s návrhom novely zákona o sociálnom poistení. „V nadväznosti na zavedenie daňových a odvodových zvýhodnení mzdy vyplácanej pri príležitosti letných dovoleniek (tzv. 13. plat) a pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 14. plat) schválených v roku 2018, sa na obdobie pred začatím vykonávania ročného zúčtovania v sociálnom poistení, t.j. pred 1. januárom 2022, navrhuje upraviť určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom z 13. platu poskytnutého zamestnancovi v roku 2021 a zo 14. platu poskytnutého zamestnancovi v rokoch 2019 až 2021,” uvádzajú predkladatelia v dôvodovej správe.

Okrem toho si poslanci vypočujú Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 2018, Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2018, Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2018. Taktiež sa budú venovať Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2018 a tiež Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018.

Rokovanie by malo trvať štandardne do 14-tej hodiny.