Domáce Ostatné Top

Poslanci rokujú o školských novelách, pokračujú Kažimírom

BRATISLAVA – Poslanci počas druhého dňa 6. schôdze diskutujú o dvojici školských noviel, ktoré sa týkajú málotriedok a zvyšovania platov. Do druhého čítania by mali obe právne normy posunúť pri hlasovaní o 11:00. Potom návrhy prerokujú parlamentné výbory. Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme má zvýšiť platovú tarifu pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra 2016 o šesť percent.

Podľa novely zákona o výchove a vzdelávaní sa ustanovenie o najnižšom počte žiakov v triede základnej školy nebude vzťahovať na triedy základných škôl zriadených len s ročníkmi prvého stupňa. Povinné minimálne počty sa nebudú uplatňovať v základných školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ani v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Návrhmi sa parlament zaoberá v skrátenom legislatívnom konaní.

Zákonodarcovia potom prerokujú štvoricu bodov ministra financií Petra Kažimíra. Diskutovať budú o návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015, Programe stability Slovenskej republiky na roky 2016 až 2019, návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s Protokolom o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a návrhu na vyslovenie súhlasu NR SR s Protokolom o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky.