Domáce Politika

Poslanci odobrili správu o činnosti komisárky pre zdravotne postihnutých

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok vzali na vedomie Správu o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019, ktorú predložila komisárka Zuzana Stavrovská. V správe konštatuje, že v minulom roku dostala najviac podnetov v oblasti zamestnanosti a kompenzácií.

 

Stavrovská uviedla, že úrad komisára dostal vlani 660 podnetov na posúdenie či preskúmanie rozhodnutí orgánov. Z toho 206 podnetov zaznamenala v oblasti zamestnanosti a kompenzácií, 119 podnetov sa týkalo občianskoprávnej a rodinnoprávnej agendy, oblasti zdravotníctva a sociálneho poistenia sa týkalo 107 podnetov. Komisárka sa zaoberala aj problémami v oblasti bezbariérovej prístupnosti, kde riešila napríklad byty pre vozíčkarov či prípad zákazu vstupu vodiaceho psa do reštaurácie. Desiatky podnetov sa týkali oblasti sociálnych služieb a vzdelávania, ako aj starostlivosti o maloletých.

Komisárka sa v oblasti služieb zamestnanosti a kompenzácie venovala napríklad prípadom nevyplácania mzdy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Stavrovská skonštatovala, že sa takýmto spôsobom zneužíva ich bezbrannosť, nevedomosť a neschopnosť sa účinne brániť. Upozornila tiež na obavy klientov v prípade podávania nových žiadostí o príspevky na kompenzáciu. Klientom sa často prehodnocuje opätovne ich zdravotný stav a zisťuje sa znížená miera poruchy, preto sa obávajú o odobratie už vyplácaného príspevku na kompenzáciu.

Stavrovská tiež prešetrovala podnety v občianskoprávnej a rodinnej agende, kde pripomenula, že prístup k právnej pomoci a podpore ľuďom, ktorým sa zasiahlo do spôsobilosti na právne úkony, nie je dostatočný. Upozorňuje tiež, že súdy neprimerane dlho rozhodujú v konaniach o navrátenie spôsobilosti na právne úkony.

Komisárka v 346 podnetoch skonštatovala porušenie, z toho v 64 prípadoch došlo podľa komisárky k porušeniu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Zo správy tiež vyplýva, že viac ako tretina doručených podnetov v roku 2019 boli žiadosti o poskytnutie poradenstva. Občania sa na Stavrovskú obracali napríklad vo veci nároku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na rôzne formy peňažných príspevkov na kompenzáciu či vo veci posudkovej činnosti.

Stavrovská tiež pomáhala riešiť otázky bytovej a finančnej situácie, nárokov na rôzne typy dôchodkov, poskytovania zliav, ale aj susedských sporov a občianskeho spolunažívania. Komisárka tiež v minulom roku pripomienkovala viaceré návrhy na zmenu legislatívy v prospech ľudí so zdravotným postihnutím.