Domáce Politika

Poslanci odobrili ďalšie zmeny. Odmeňovanie poslancov obecných zastupiteľstiev sa upraví

Zdroj: SITA / Diana Černáková

BRATISLAVA – Odmeňovanie poslancov obecných zastupiteľstiev sa upraví. Starosta bude môcť určiť plat svojho zástupcu, ktorý je poslancom, a to najviac vo výške 70 percent vlastného platu. Novelu zákona o obecnom zriadení, ktorú predložili poslanci z Mosta-Híd, schválilo v piatok plénum 108 hlasmi.

Doteraz bol pre obecného poslanca zavedený strop, mohol teda ročne dostať odmenu najviac v sume jednej dvanástiny platu starostu obce. Podľa Mosta-Híd to však nie je správne, lebo niektorí poslanci vykonávajú len svoj mandát, iní plnia úlohy aj pri zastupovaní starostu obce, ďalší vykonávajú úkony pri rôznych príležitostiach občianskych obradov.

Podľa schválenej novely bude mať starosta právomoc určiť plat svojho zástupcu v prípade, že je ním poslanec, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania. Výška platu zástupcu bude najviac 70 percent platu starostu. Pokiaľ je zástupcom starostu poslanec, ktorý je zároveň v pracovnom pomere, bude mu môcť starosta určiť odmenu takisto do výšky 70 percent vlastného platu. “Takto určený plat má zohľadniť rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu v písomnom poverení,” vysvetľujú predkladatelia.

Poslanci tiež v rámci novely schválili, že obecní poslanci vykonávajúci činnosti vyplývajúce z osobitných predpisov, napríklad zo zákona o rodine, dostanú za tieto činnosti ďalšiu osobitnú odmenu. Zákon vstúpi do účinnosti 1. februára 2019, teda o mesiac neskôr ako bolo pôvodne navrhované.