Domáce Politika Spoločnosť

Poslanci NR SR nebudú môcť sobášiť. Novela z dielne sulíkovcov neprešla

Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA – Sobášiť páry budú môcť naďalej len poslanci Národnej rady (NR) SR, ktorí súčasne pôsobia v komunálnej politike. Parlament odmietol v stredu novelu zákona o rodine z dielne SaS, ktorá mala túto právomoc rozšíriť na všetkých parlamentných poslancov. Návrhom reagovali na silnejúcu spoločenskú objednávku tejto možnosti, poslancom chceli umožniť sobášiť na celom Slovensku, a to bezplatne.

Opozičným poslancom neprešla ani novela zákona o petičnom práve, v ktorej navrhli stanoviť časový limit použiteľnosti petičných hárkov v prípade petície, ktorou sa žiada vyhlásenie referenda, na šesť mesiacov od začiatku zbierania podpisov. V rámci tejto lehoty by tiež museli byť petičné hárky odovzdané príslušnému orgánu verejnej moci, inak stratia platnosť. Na bežné petície by sa toto obmedzenie vzťahovať nemalo.

Medzi odmietnutými novelami je aj návrh, aby muselo ministerstvo školstva každoročne predkladať Národnej rade SR správu o stave a úrovni vzdelávania v školách a v školských zariadeniach.

SaS dnes nemala úspešný deň

Plénum SaS tiež odmietlo zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorým reagovala na niektoré kauzy znečistenia pitnej vody. Chcela zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o kvalite odoberanej pitnej vody a zvýšiť tak celospoločenskú kontrolu nad kvalitou vody určenej pre ľudskú spotrebu. Úprava podľa nej otvárala priestor aj na zníženie tvorby plastového odpadu z obalov tým, že sa umožní predaj do vlastných obalov kupujúceho.

SaS neuspela ani s návrhom, ktorým chcela dosiahnuť, aby náhradná či pestúnska starostlivosť nezanikla, ak sa manželia rozvedú. Strana poukazuje, že vznik náhradnej osobnej starostlivosti ani pestúnskej starostlivosti sa neviaže na manželstvo, preto neexistuje dôvod, prečo by takáto starostlivosť mala automaticky zaniknúť rozvodom manželstva manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej starostlivosti.