Domáce Politika

Poslanci hlasujú o návrhoch. Dubačová nepochodila s novelou zákona o neziskových organizáciách

Zdroj: SITA / Branislav Bibel

BRATISLAVA – Nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Viera Dubačová nepochodila s jednoznačnejším určením kompetencie zakladateľa neziskovej organizácie pri jeho menovacích právomociach vo vzťahu k prvým členom orgánov neziskovej organizácie.

Parlament odmietol jej návrh v prvom čítaní. Doterajšia prax podľa Dubačovej ukázala súčasnú legislatívnu úpravu ako nepostačujúcu. Návrh novely zákona rieši aj situáciu, keď riaditeľ stratí svoju spôsobilosť na právne úkony, čo v súčasnom znení zákona absentuje.

Dubačová preto predložila návrh novely zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Návrh novely zákona podľa poslankyne, ktorá s návrhom prišla, by odstránil legislatívne a praktické nedostatky zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby týkajúce sa orgánov neziskových organizácií a ich právomocí.