Domáce Politika Top

Policajný prezident sa definitívne bude voliť po novom. Lučanský potvrdil, že zvažuje kandidatúru

Milan Lučanský zvažuje svoju kandidatúru. Zdroj: TASR / Jakub Kotian

BRATISLAVA – Policajný prezident sa bude voliť po novom. Hoci prezident Andrej Kiska zákon vrátil, poslanci dnes jeho veto bez zmeny prelomili. Súčasný policajný šéf Milan Lučanský považuje zákon za kvalitný. Sám sa vo veci svojej prípadnej kandidatúry ešte definitívne nerozhodol, pre Glob.sk ju však nevylúčil. 

 

Andrej Kiska má voči zákonu niekoľko výhrad. “Podľa hlavy štátu schválená novela nerieši aktuálne problémy spojené s fungovaním Policajného zboru a je nesystémová,” tvrdí kancelária prezidenta. “Výber osoby prezidenta Policajného zboru bude aj naďalej výsledkom politického rozhodovania,” odôvodňuje prezident.

Policajného prezidenta bude po novom aj ďalej vymenovávať minister vnútra. Bude to však až na základe výberového konania. Potrebné bude tiež odporúčanie parlamentného branno-bezpečnostného výboru, ktoré musí odobriť nadpolovičná väčšina jeho členov.

Policajný prezident tak bude vo funkcií štyri roky, bude tiež možné vymenovať ho opätovne ešte raz po skončení funkčného obdobia. Na ustanovenie do funkcie bude teda potrebná zhoda až troch inštitúcií – výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra.

Andrej Kiska vetoval zákon o policajnom zbore. – SITA / Jakub Julény

Podľa zákona môže byť do funkcie vymenovaný len príslušník Policajného zboru, ktorý je v služobnom pomere minimálne desať rokov. Podľa novely ho môže minister odvolať pre závažné dôvody, ktoré však bude musieť odobriť aspoň trojpätinová väčšina členov brannobezpečnostného parlamentného výboru.

Lučanský zvažuje

Podľa Milana Lučanského je nový zákon kvalitný. “Sám som sa podieľal na tvorbe zákona, takže som s ním stotožnený. Očakávam od neho, že bude vnímaný policajný zbor ako nezávislá inštitúcia, ktorej aj zo zákona vyplýva, že musí byť apolitická,” napísal pre Glob.sk Lučanský.  “Široké spektrum odborníkov, od ktorých úsudku závisí kandidát na PZ, je pre mňa zárukou výberu kvalitného profesionála, na ktorého sa môže spoľahnúť 23tisíc policajtov a samozrejme aj celá spoločnosť,” tvrdí.

Pravidlá sa podľa neho poriadne sprísnili. Je to vraj vo verejnom záujme. “Vítam novú voľbu prezidenta Policajného zboru, myslím, že pravidlá sú prísne, ale aspoň nikto nemôže povedať, že si minister vnútra vybral podľa svojej svojvôle a subjektívneho pohľadu. Kto spĺňa podmienky, môže sa zúčastniť voľby prezidenta PZ a každý z uchádzačov má rovnaké možnosti,” napísal Lučanský.

Ten je vo funkcií len dočasne. V budúcom roku sa tak bude voliť nový šéf policajného zboru. Lučanský sa ešte stále definitívne nerozhodol, svoju kandidatúru však nevylučuje. “Čo sa týka mojej kandidatúry na post policajného prezidenta, stále som sa nerozhodol, ale zvažujem túto možnosť,” vyhlásil Lučanský.

Ministerstvo vnútra si za zákonom stojí

Doteraz mal zmeny na čele policajného zboru v rukách len minister vnútra. “Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi. Prezidenta Policajného zboru vymenúva a odvoláva minister,” píše sa v pôvodnom zákone.

Ministerka vnútra Denisa Saková a prezident policajného zboru Milan Lučanský. Zdroj: TASR – Marko Erd

“Navrhovaná novela zákona zvyšuje transparentnosť voľby prezidenta PZ a riaditeľa inšpekčnej služby, tým, že pred ich menovaním do funkcie musia prejsť vypočutím pred odbornou komisiou a branno-bezpečnostným výborom, zároveň sa posilňuje postavenie inšpekčnej služby MV SR a taktiež šéfa policajného zboru. Novela zavádza aj ďalšie pozitívne prvky do fungovania PZ,” napísala pre Glob.sk Petra Friese z tlačového oddelenia ministerstva vnútra.

Jej praktické fungovanie však ukáže len čas. Polícia však bude podľa rezortu nezávislejšia, ako bola doteraz. “Predmetná novela zákona bola ako každý iný zákon tvorená s najlepším vedomím a svedomím s úmyslom dosiahnuť vyššie uvedené ciele a pozitívnejší efekt. To do akej miery budú tieto ciele naplnené a do akej miery bude zákon efektívny však ukáže až prax,” napísala Friese.