Domáce Top

Podpredsedami eurovýboru sa stali Cséfalvayová a Klus

BRATISLAVA –Podpredsedami parlamentného výboru pre európske záležitosti sa stali Martin Klus (SaS) a Katarína Cséfalvayová (Sieť). Dnes ich za podpredsedov zvolili členovia tohto výboru. Od ustanovujúcej schôdze je predsedom výboru Ľuboš Blaha (Smer-SD). Ten výbor viedol aj v minulom volebnom období.

Dnes zvolili podpredsedu aj vo Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Stal sa ním Juraj Blanár (Smer-SD). Predsedom tohto výboru je Martin Poliačik (SaS). Podpredsedu ešte budú dnes voliť v Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti NBÚ.

Výbory sú iniciatívne a kontrolné orgány parlamentu. Ich hlavnou úlohou je podrobne prerokovať návrh zákona, ktorý im národná rada pridelila. NR SR prideľuje návrh zákona spravidla dvom alebo trom výborom, pričom jeden z nich určuje ako gestorský výbor. Ten prostredníctvom svojho člena, ktorý je označovaný ako spoločný spravodajca výborov, informuje národnú radu o stanoviskách výborov k návrhu zákona a o ich návrhoch na jeho zmenu a doplnenie.

Výbory majú aj právo predkladať návrhy zákonov, na svoje schôdze môžu pozývať členov vlády, vedúcich iných orgánov štátnej správy a generálneho prokurátora a vyžadovať od nich správy, vysvetlenia a potrebné podklady. Členmi výborov môžu byť výlučne poslanci národnej rady. Väčšinou má jeden výbor 12 členov, pričom poslanci sú zaradení najviac do dvoch výborov. Zloženie výborov odráža zastúpenie strán v parlamente.