Domáce Spoločnosť

Podľa Macejkovej si Ústavný súd v roku 2018 dôstojne plnil úlohu ochrany ústavnosti

Uplynulý rok 2018 z hľadiska Ústavného súdu hodnotí jeho predsedníčka Ivetta Macejková veľmi pozitívne. Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Uplynulý rok 2018 z hľadiska Ústavného súdu (ÚS) SR hodnotí jeho predsedníčka Ivetta Macejková veľmi pozitívne. “Vďaka vysokej efektivite rozhodovacej činnosti sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky možno konštatovať, že ústavný súd dôstojne plnil úlohu nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti, ktorú mu zveruje Ústava Slovenskej republiky,” uviedla Macejková pre TASR.

 

Na ÚS aj počas uplynulého roku pokračoval trend nárastu počtu podaní. Od 1. januára do 15. decembra 2018 bolo súdu doručených 2491 návrhov a sťažností, čo je o 57 viac ako v roku 2017. Spolu s nevybavenými podaniami z predchádzajúceho roku tak ÚS vlani pracoval s celkovo 3486 podaniami, z ktorých 2761 vybavil. V rámci vybavených podaní išlo o 41 rozhodnutí (nálezov alebo uznesení) pléna ÚS a 2178 rozhodnutí senátov ÚS. Jeden sudca v priemere vybavil 212 podaní a priemerná dĺžka konania pred ÚS bola približne 6,53 mesiaca.

“V porovnaní s rokom 2017, počas ktorého plénum ústavného súdu až do 14. decembra 2017 pracovalo v neúplnom zložení – namiesto 13 sudcov malo iba desať sudcov, a v ktorom priemerná dĺžka konania pred ústavným súdom dosiahla hodnotu 11,71 mesiaca, ide o výrazné skrátenie doby konania o 5,18 mesiaca,” uviedla predsedníčka ÚS.

Pri posudzovaní ústavnosti právnych predpisov rezonovali rozhodnutia týkajúce sa zmrazenia platov niektorých ústavných činiteľov pre rok 2017, zákona o tepelnej energetike, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku, zákona o vysielaní a retransmisii či zákonov o pobyte cudzincov a azyle.

ÚS vlani oslávil 25. výročie svojho vzniku, v tomto duchu sa niesli aj tri medzinárodné vedecké konferencie. Konal sa aj 3. ročník Dňa otvorených dverí Ústavného súdu SR s prezentáciou publikácie “Ilustrovaná Ústava Slovenskej republiky – doplnené vybraté ustanovenia”, ktorá bude slúžiť aj ako učebný materiál pre žiakov základných a stredných škôl.

Veľká obmena sudcov

Macejková ocenila aj prijatie nového zákona o ÚS, ktorý v októbri schválil parlament. Zefektívnením práce ÚS podľa nej prispeje k posilneniu ochrany základných práv. “Vďaka prijatým zmenám sa zaviedol aj transparentnejší spôsob výberu kandidátov na sudcov ústavného súdu v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorý sa uplatní už pri najbližšom výbere nových ústavných sudcov. Nový zákon o ústavnom súde odráža požiadavky a potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe a vo veľkej miere prispieva k sprehľadneniu právnej úpravy týkajúcej sa rozhodovacej činnosti ústavného súdu,” skonštatovala.

Najväčšou zmenou, ktorá čaká ÚS SR v roku 2019, je výmena jeho sudcov, keďže funkčné obdobie sa končí deviatim z celkového počtu 13 ústavných sudcov. “Ako predsedníčka ústavného súdu si preto do nového roka želám, nech je ďalší rok z pohľadu ústavného súdu aspoň taký úspešný, ako bol rok 2018. Aby miesta sudcov ústavného súdu, ktoré sa majú uvoľniť vo februári 2019, obsadili osoby, ktoré majú tie najlepšie predpoklady na výkon tejto funkcie,” uviedla Macejková.