Banská Bystrica Banská Štiavnica Regióny

Podhorčania spisujú petíciu. Nepáči sa im plán vybudovať golfové ihrisko

Ilustračná fotografia. Obyvatelia spisujú petíciu proti výstavbe obrovského areálu. EASYFOTO TASR – Jana Vodnáková

PODHORIE – Proti zámeru postaviť v obci Podhorie neďaleko Banskej Štiavnice športovo-rekreačný areál, ktorého súčasťou by mali byť golfové ihrisko, sedemposchodový hotel, ale aj obytné zóny, spisujú nespokojní obyvatelia petíciu. Myslia si, že tento zámer je zavádzajúci a klamlivý. 

“Zámer je lokalizovaný do pomerne čistej nezasiahnutej krajiny, okrem toho je to Územie európskeho významu, ktoré sa vyhlasuje na ochranu druhov a biotopov a je významné z hľadiska prírody nielen našej, ale celej Európy. Týmto zámerom hrozí jeho vážne poškodenie,” skonštatovala pre TASR zástupkyňa petičného výboru Anna Ďuricová.

Územie patrí do svetového dedičstva UNESCO

Podľa jej slov ide zároveň o územie nachádzajúce sa v ochrannom pásme pamiatky svetového dedičstva UNESCO: Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí. “Zároveň tento zámer zasahuje aj do lokality, ktorá je zásobárňou pitnej vody pre obec,” podotkla Ďuricová. Obyvatelia sa obávajú aj zníženej kvality života v obci počas výstavby, nadmerného prachu, hluchu, otrasov a emisií.

Prekáža im aj samotná myšlienka vybudovať golfový areál. “Podľa poznatkov z takýchto lokalít vo svete, kde sa golfové ihriská prevádzkujú, je známe, že sa tam používajú nadmerné množstvá chemických látok na udržiavanie týchto plôch a nadmerné množstvo vody,” dodala Ďuricová.

So zbieraním podpisov začali obyvatelia hneď po zverejnení zámeru. Petičná akcia prebieha nielen na území obce, ktorá má približne 300 obyvateľov, ale aj v jej okolí. Zámer sa rozhodli nespokojní obyvatelia pripomienkovať aj prostredníctvom oficiálneho stanoviska zaslaného na okresný úrad.

 Ilustračná fotografia. Podhorčanom sa zámer vybudovať v obci golfové ihrisko nepáči. Zdroj: FOTO TASR /AP

Rovnakým spôsobom zámer pripomienkovala aj dotknutá obec Podhorie. Starostka Dana Lóžiová potvrdila, že žiadajú, aby bol zámer posudzovaný v riadnom konaní EIA. Keďže obec z dôvodu klimatických zmien trpí stále viac nedostatkom pitnej vody, žiadajú v rámci procesu posudzovania aj o dôsledné zhodnotenie tohto vplyvu činnosti podrobným hydrologickým posúdením s návrhom opatrení zo strany navrhovateľa.

Poukazujú aj na zlý stav prístupovej cesty

Starostka okrem iného poukazuje aj na zlý stav prístupovej cesty do časti obce Žakýl z dôvodu zosuvu, je preto podľa nej neúnosné, aby bola táto cesta jednou z prístupových ciest do navrhovaného areálu. Takisto upozorňuje na to, že v predmetnej lokalite má obec vo svojom vlastníctve Náučný chodník Žakýlske pleso, preto žiada aj o posúdenie možnosti koexistencie tohto objektu a jeho zachovania s navrhovanou činnosťou. “Zároveň poukazujeme na to, že navrhovaná činnosť je v rozpore s existujúcou územnoplánovacou dokumentáciou obce a aj vyššieho územného celku,” podotkla Lóžiová.

Športovo – rekreačný areál plánuje v katastrálnom území Žakýl v obci Podhorie postaviť spoločnosť Poľnohospodárske agrodružstvo Podhorie. Zástupca spoločnosti Peter Puliš v tejto súvislosti uviedol, že snahou investora je vybudovať jedinečné miesto pre šport a relax.

“Želáme si, aby golfové ihrisko bolo prínosom pre okolie aj celý región. Naším cieľom je, aby ihrisko a s ním spojené služby tu boli nielen pre návštevníkov, ale aj pre miestnych ľudí. Veríme, že tento projekt by mohol byť prínosom pre Podhorie, Banskú Štiavnicu aj širšie okolie,” uviedol pre TASR. Vznik petície akceptuje, aj keď sa k spoločnosti ešte podľa jeho slov nedostala. “Každopádne sme otvorení každej relevantnej pripomienke,” dodal s tým, že si počkajú na závery posudzovania.