Zahraničné

Počet nových nezamestnaných v USA vzrástol

WASHINGTON – Počet nových nezamestnaných v USA žiadajúcich štátnu podporu minulý týždeň vzrástol viac, než sa čakalo. Americké ministerstvo práce vo štvrtok informovalo, že počet nových žiadateľov o dávky v nezamestnanosti v týždni končiacom sa 29. augusta vzrástol o 12 tis. na sezónne upravených 282 tisíc. Ekonómovia prognózovali, že počet nových nezamestnaných minulý týždeň vzrastie na 275 tisíc.

Štvortýždňový priemerný počet nových nezamestnaných, ktorý sa považuje za lepší ukazovateľ trendov na trhu práce, keďže zmierňuje volatilitu medzi jednotlivými týždňami, stúpol o 3 250 na 275 500. Išlo už o 23. týždeň, počas ktorého štvortýždňový priemer nových nezamestnaných zostával pod hranicou 300 tisíc. Ak je nových nezamestnaných menej ako 300 tisíc, zvyčajne sa to spája so zlepšovaním trhu práce.

Štvrtková správa amerického rezortu práce ďalej ukázala, že počet ľudí, ktorí poberajú štátnu podporu dlhšie ako týždeň, sa v týždni končiacom sa 22. augusta znížil o 9 tis. na 2,26 milióna.