Domáce

Počet návrhov na vykonanie exekúcie klesol o vyše sedem percent

Ilustračné foto. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Návrhov na vykonanie exekúcie bolo na Slovensku za prvých sedem mesiacov tohto roka o 7,4 percenta menej, ako za rovnaké obdobie roka 2019. Potvrdil to Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Za prvých sedem mesiacov 2020 bolo v súdnom registri zapísaných 87.067 návrhov na vykonanie exekúcie.

V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje pokles o 6978 návrhov. Najväčší medziročný rozdiel bol za mesiac máj, keď počet nápadu v súdnom registri exekučných konaní poklesol o vyše polovicu. Zároveň podľa ministerstva za prvých sedem mesiacov roka 2020 poklesol počet vydaných poverení na vykonanie exekúcie medziročne o 4420, čiže o takmer 4,9 percenta. Špeciálne pravidlo týkajúce sa možnosti žiadať o odklad exekúcie je zavedené zákonom o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii.

“Týka sa najmä exekúcií začatých po 12. marci 2020,” spresnil Bubla. Právna úprava sa vzťahuje na právnickú osobu v dočasnej ochrane a fyzickú osobu, ktorej v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. “V prípade fyzických osôb neevidujeme podstatný nárast odkladu exekúcií, zrejme z dôvodu, že exekučný priadok aj v minulosti umožňoval uzavrieť splátkový kalendár podľa finančných možností dlžníka,” ozrejmila hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová. Doplnila, že počet exekučných konaní je v porovnaní s minulým rokom len o niečo menší.