Domáce Spoločnosť Top

Počet autistických detí enormne stúpa. Chýbajú asistenti aj špecializované školy

Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo

BRATISLAVA – Výber vhodnej základnej školy pre deti s poruchou autistického spektra môže byť v rodine veľkou dilemou. Rodičia týchto detí stoja často pred otázkami, do akej školy by ich potomok mal byť umiestnený, akým vyšetreniam ho treba podrobiť, ako aj to, či sa vôbec zvládne adaptovať do detského kolektívu. 

 

Deti s poruchou autistického spektra, kde patrí Aspergerov syndróm, autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm, či detská dezintegratívna porucha, majú sťažené podmienky pre svoj rozvoj. S blížiacim sa šiestym rokom dieťaťa však nastáva pre rodičov čas, kedy musia začať uvažovať nad výberom správnej základnej školy pre toto dieťa. Ešte predtým, než sa sami rozhodnú, by mali s potomkom absolvovať konzultácie u psychiatra a vyšetrenie v autistickom centre. To dieťaťu a učiteľovi výrazne pomôže nastaviť si vyučovací proces. 

Autistické centrum pomocou niekoľkých vyšetrení odhalí, akou formou poruchy autistického spektra dieťa trpí. Netreba zabudnúť, že na prvé stretnutie musia prísť len rodičia. Tí pracovníkovi centra porozprávajú o svojom dieťati a o jeho prejavoch. Druhé stretnutie už absolvuje dieťa samo, kedy za pomoci obrázkov a rôznych modelových situácií odborníci zisťujú jeho reakcie. Na základe výsledkov vyšetrenia následne vystavia odporučenie pre školu, ktoré bude pre špeciálneho pedagóga kľúčom k zhotoveniu individuálneho študijného plánu. Výsledná správa autistického centra totiž obsahuje popis, čo dieťa s poruchou smie v škole robiť a čo nie.

Aká je prax

Mamička 11-ročného Timka taktiež dala v autistickom centre vyšetriť svojho synčeka. Pedagógovia vďaka individuálnemu plánu, ktorý vypracovali odborníci na základe vyšetrenia, presne vedia, ako k Timkovi pristupovať a vyhýbať sa pre neho stresujúcim situáciám. ,,Nesmie napríklad odpovedať pred tabuľou, keď sú písomky, tak odpovedá formou doplňujúcich otázok alebo nepíše diktát, ale len dopĺňa i/y. Keď je hluk, tak pedagóg, ktorý ho pozná, ho vyvedie von a počká s ním pokiaľ sa upokojí,” vysvetlila pre Glob.sk Timkova mamička.

Autistické centrum odhalí či dieťa trpí Aspergerovým syndrómom pomocou niekoľkých vyšetrení. Zdroj: TASR / Svätopluk Písecký

Výber školy

Na Slovensku máme presne 15 základných škôl špecializovaných na žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, väčšina z nich sú súkromné ,,Z nich sú niektoré zriadené ako elokované pracoviská inej základnej školy pre žiakov s autizmom v záujme priblíženia vzdelávania žiakom k miestu ich bydliska,” reagovalo tlačové oddelenie rezortu školstva. 

Pokiaľ nechcete svoje dieťa umiestniť do špeciálnej školy, stále je tu možnosť prihlásiť ho do tradičnej základnej školy. Jednou možnosťou ako uľahčiť prácu pedagóga, ale aj vzdelávanie vášho dieťaťa, je požiadať pre svoje dieťa o asistenta. Ten by žiakovi pomáhal v učebnom procese. ,,Práve deti s takouto poruchou by asistenta potrebovali, pretože každá zmena situácie (ide sa na výlet, začne hrať hudba v triede, cez prestávku je väčší hluk) mení ich správanie až tak, že môžu ublížiť sebe a iným,” vysvetlila pre Glob.sk školská psychologička Eva Gajdošová. Napriek tomu, že počet autistických detí rastie, Slovensko sa stále potýka s nedostatkom asistentov pre učiteľa. Aktuálne je vo veku päť až deväť rokov 1311 chlapcov a 394 dievčat s autizmom. V porovnaní s minulými rokmi ich počet stúpol takmer o stovku.

Napriek tomu, že počet autistických detí stále rastie, Slovensko sa stále potýka s nedostatkom asistentov učiteľa. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Zdĺhavý a náročný proces

Pre autistické deti však zápis do školy môže byť veľmi stresujúci. ,,Pre nich sú hlavne nové sociálne situácie, ktoré predtým nezažili, výrazne záťažové. Môžu reagovať krikom, plačom, agresívnymi prejavmi alebo úplnou utlmenosťou. Upokojiť ich môžu len rodičia, pretože vedia, čo na ich dieťa platí,” doplnila psychologička Gajdošová. Adaptácia takýchto detí do školského prostredia a kolektívu je veľmi zdĺhavá a náročná. Môže trvať aj niekoľko rokov.

Pre autistické deti môže byť zápis do školy veľmi stresujúci. Zdroj: TASR / Svätopluk Písecký