Regióny Top

Pobúrení bratislavskí starostovia: Neprijateľné, odkazujú ministrom

BRATISLAVA – Už toho majú dosť. Trojica bratislavských starostov sa rozhodla požiadať o zastavenie výrubu v lesoch v okolí hlavného mesta. Listom sa preto obrátili na ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú, ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa i na riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Mariana Staníka.

O situácii informoval v tlačovej správe hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes. Trio Dana Čahojová (Karlova Ves), Ľubica Kolková (Devín) a Martin Zaťovič (Dúbravka) má jednoznačný názor. Od ministerstva pôdohospodárstva chcú, aby do konca marca zverejnilo ťažbovú mapu a taktiež zverejnenie Programu starostlivosti o lesy, najmä časti, v ktorej je uvedený popis porastov a plán hospodárskych opatrení o ne.

Neprijateľné, tvrdia starostovia

Tri mestské časti žiadajú zmeny v značení plánovaného výrubu stromov. V Mestských lesoch v Bratislave sa podľa nich na rozlohe 3 100 hektárov ťaží 7 000 metrov kubických dreva ročne, štátne lesy na rozlohe 4 100 hektárov ťažia takmer 17 000 metrov kubických dreva.

Dana Čahojová – Foto: SITA/Marko Erd

Bratislavčania podľa starostov považujú okolné lesy za jedinečné miesto na rekreáciu. „ Je neprijateľné, aby štátny podnik Lesy SR rozhodol o výrube stoviek zdravých stromov. Obrátili sme sa na kompetentné ministerstvá, aby zastavili plánovaný masívny výrub,“ upozornila Čahojová.

Rekreačný a ekologický problém

Už spomínaný program starostlivosť o lesy v okolí hlavného mesta má nedostatočne zohľadňovať práve ich rekreačnú funkciu a ekologickú hodnotu. „Aby mohli plniť tieto funkcie je okrem iného podstatné, aby v lesoch boli pestované stanovištne pôvodné druhy drevín a nie rovnoveké monokutúry nepôvodných stromov na plantážach, čo sa, žiaľ, ešte stále deje najmä v lužných lesoch pri Dunaji,“ doplnila Kolková.

„Podporujeme aktivity, ktoré smerujú k rozumnému a prírode blízkemu hospodáreniu v lesoch na území Bratislavského samosprávneho kraja a ich rekreačnú funkciu. Zasielame preto dotknutým  ministerstvám návrh na obnovu Bratislavského lesného parku na pozemkoch vo vlastníctve štátu, s uvedením konkrétnych možností, ktoré podporuje odborná aj občianska verejnosť,“ uzavrel Zaťovič.

Ľubica Kolková – Foto: SITA/Jozef Jakubčo

Ako reagovali ministerstvá?

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo svojom stanovisku uviedlo, že záujmom jeho ministerstva aj štátnych lesov je posilnenie rekreačnej funkcie lesov v okolí Bratislavy. „V spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky aj s občianskymi združeniami sme sa dohodli na vytvorení odbornej diskusnej platformy, ktorá bude riešiť aj také témy ako spôsob starostlivosti o lesy, ochranu či ťažbu. Týka sa to najmä exponovaných rekreačných zón pri hlavnom meste,“ dodal Feik. Ako tvrdí, štátny podnik koncom januára prvýkrát v histórii zverejnil podrobné informácie o plánovaných hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy.

Ako uviedol hovorca Ministerstva životného prostredia SR Tomáš Ferenčák, v súčasnosti môžu návrhy programov starostlivosti o lesy pripomienkovať štátne orgány ochrany prírody a krajiny, najmä odbory starostlivosti o životné prostredie a Štátna ochrana prírody. „Samotné programy však schvaľujú orgány štátnej lesnej správy, teda pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu,“ poznamenal s tým, že tieto pripomienky v praxi veľakrát nie sú premietnuté do programov.

Martin Zaťovič – Foto: SITA/Peter Maďar

Autor: ph, SITA, Foto: OZ LÚKA, SITA