Banská Bystrica Bratislava Domáce Košice Nitra Prešov Regióny Top Trenčín Trnava Žilina

Platiť viac budú ľudia vo všetkých krajských mestách. Radnice zvyšujú dane takmer za všetko

Zvyšovaniu daní a poplatkov sa nevyhnú ľudia v žiadnom slovenskom meste či obci. Výnimkou nie sú ani krajské mestá. Zdroj: Archív

NITRA – Ľudia si priplatia všade. V minulých dňoch priniesol Glob.sk informáciu o zvyšovaní daní a poplatkov v Nitre. Aká bude ale situácia v ostatných krajských mestách? Ani v nich nemajú pre svojich občanov pozitívne správy, ľudia si v novom roku načrú hlbšie do svojich peňaženiek všade.

Slovensko je doslova krajinou divov. Finanční analytici síce neustále hovoria o zvyšovaní príjmov obyvateľov, bežní ľudia sa však pýtajú – ktorých? Väčšine z nich sa totiž o takom raste miezd, akým sa zvyšujú nielen rozličné poplatky, ale najmä ceny v obchodoch, môže iba snívať. A bude ešte horšie. Na zvyšovaní daní a poplatkov sa podľa drvivej väčšiny primátorov a starostov našich miest podpisujú rozličné nesystémové opatrenia vlády, ako sú – chodníková novela, takzvané obedy zadarmo, ale aj výrazné zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu fyzických osôb, novela o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk, či novela zákona o sociálnych službách, ktoré sa prenášajú na plecia samospráv. Ako ukázal prieskum, ktorý realizoval Glob.sk, aj preto sa v jednotlivých krajských mestách pripravuje zvýšenie viacerých daní a poplatkov.

Oslavou Silvestra sa zrejme dobrá nálada ľuďom u nás skončí. Po Novom roku na nich čaká zvyšovanie daní a poplatkov v takmer všetkých slovenských mestách a obciach. Zdroj: Archív

 

BANSKÁ BYSTRICA: Príjmy by sa mali zvýšiť

Mesto pod Urpínom očakáva výnos z daní právnických a fyzických osôb pre rok 2020 oproti pôvodnej prognóze nižší o približne 1,2 milióna eur. Aj tento pokles teda bude mať dopad na zostavenie rozpočtu na rok 2020 s výdavkami na zazmluvnené a povinné platby. „Plánujeme zvýšiť daň z nehnuteľnosti a pravdepodobne aj poplatok za komunálny odpad. Keďže návrh, o ktorom uvažujeme, ešte neprešiel legislatívnym procesom schvaľovania VZN, k zvýšeniu sadzby sa vyjadrovať zatiaľ nebudeme. Všetky zmeny budú prerokované na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva,“ uviedla v stanovisku banskobystrického magistrátu hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová. Zaujímalo nás aj to, aké investície pôjdu do školstva a na podporu športu v meste. „Investície do opráv materských a základných škôl sa budú prioritne týkať už rozbehnutých projektov, ktoré sú financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Keďže v Banskej Bystrici sa pripravujeme na EYOF 2021, využitie iných zdrojov platí aj pre oblasť športu, o vyššej podpore zo strany mesta však v súčasnosti neuvažujeme,“ pridala Mojžišová. A s akými výnosmi teda bude banskobystrická radnica hospodáriť v roku 2020? „Pre budúci rok predpokladáme zvýšenie bežných príjmov oproti roku 2019 približne o 6 percent,“ skonštatovala na záver hovorkyňa primátora Jána Noska.

Banskobystrická radnica aj očakáva vďaka zvýšeniu daní a poplatkov navýšenie bežných príjmov oproti roku 2019 približne o 6 percent. Zdroj: Archív

 

KOŠICE: Ešte nemajú schválené nič

Absolútne stručne nám na otázky odpovedali v našom druhom najväčšom meste a metropole východu. „Informácie o rozpočte poskytneme až po tom, čo prebehne rokovanie Združenia K8, čiže v najbližších dňoch,“ znela  odpoveď Vladimíra Fabiana, hovorcu mesta Košice z kancelárie primátora Jaroslava Polačeka.

Magistrát v Košiciach ešte nevie o koľko a či vôbec bude dane a poplatky zvyšovať. Zdroj: Archív

 

PREŠOV: Budúci rok sa očakáva pokles príjmov

O zvyšovaní niektorých poplatkov rokujú a uvažujú aj v druhom najväčšom meste na východe našej republiky, v Prešove. Mesto očakáva budúci rok výnos dane z príjmov fyzických osôb v objeme asi 42 miliónov eur, čo je zhruba o 1,4 milióna eur viac v porovnaní s rokom 2019. „Prešov má zavedenú najnižšiu sadzbu poplatku za komunálne odpady pre fyzické osoby v rámci krajských miest na Slovensku. Sadzby poplatku za komunálne odpady sa v meste nemenili od roku 2012, s výnimkou uplatnenia výnimky pri zbere kuchynského odpadu. V minulom roku mesto zaplatilo za nakladanie s odpadmi o takmer 1,5 milióna eur viac, než vybralo na príslušných poplatkoch. Zákon o odpadoch pritom jasne hovorí, že obec má pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad vychádzať zo skutočných nákladov obce na nakladanie s týmito odpadmi. Naším zámerom preto je zníženie deficitu medzi príjmami a výdavkami súvisiacimi s komunálny odpadmi, čo vieme dosiahnuť jedine úpravou poplatkov,“ uviedol v stanovisku prešovskej radnice jej hovorca Vladimír Tomek. Len v roku 2019 dopad reforiem na samosprávu Prešova predstavuje asi 1,127 milióna eur.

V budúcom roku očakáva Prešov pokles príjmov z podielovej dane vo výške približne 1,937 milióna eur. „Keďže potrebujeme zabezpečiť ekonomickú stabilitu mesta, sme nútení navrhnúť úpravu sadzieb poplatkov aj v prípade miestnych daní, preto počítame so zvýšením jednotlivých sadzieb miestnych daní v rozmedzí približne od 24 do 25 %,“ pridáva Tomek. Daň za psa mesto zvyšovať nebude. Aké investície pôjdu z rozpočtu na školstvo respektíve na podporu športu v meste zatiaľ radnica na čele s primátorkou Andreou Turčanovou nevie, rozhodovať sa o tom bude na decembrovom zastupiteľstve. „Celková výška očakávaných príjmov v roku 2019 je 96,83 milióna eur, v tom nasledujúcom očakávame pokles príjmov, ktorých predpokladaná výška by mala byť na úrovni 95,77 milióna eur, vrátane finančných prostriedkov čerpaných z eurofondov,“ dodal na záver hovorca prešovskej radnice.

Dopad štátnych reforiem na radnicu mesta Prešov predstavuje v roku 2019 asi 1,127 milióna eur. Zvyšovať rozličné dane a poplatky teda budú aj tu. Zdroj: Archív

 

TRENČÍN: Príjmy by mohli ostať ako v tomto roku

Znižovanie príjmu mesta a zvyšovanie daní a poplatkov sa očakáva aj pod hradom Matúša Čáka. Hlbšie do peňaženiek si teda načrú aj ľudia v Trenčíne. „Výnos z dane z príjmu fyzických osôb v roku 2020 bude nižší o 1,1 milióna eur oproti očakávaniam schváleným v rozpočte verejnej správy na roky 2019-2021. Príjem v porovnaní s rokom 2019 bude vyšší len o cca 2 %,“ uviedla hovorkyňa mesta Erika Ságová z kancelária primátora Richarda Rybníčka. Trenčiansky magistrát navrhuje zvýšiť sadzby z dane z nehnuteľností v priemere o 35 %. „Navrhované zvýšenie je reakciou na výpadok príjmu mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb o cca 1,1 milióna eur a ďalšie zákony schválené štátom týkajúce sa údržby chodníkov, obedov zadarmo, rekreačných poukazov, ale tiež zvýšených príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, cez sviatky a nočnú prácu, zvyšovanie miezd pedagogickým zamestnancom, zamestnancom v sociálnej oblasti a podobne. Poplatok za komunálny odpad navrhujeme zvýšiť o 10 percent v nadväznosti na zákon o zvýšení poplatku za skládkovanie,“ vysvetlila ďalšie zvyšovanie hovorkyňa mesta.

A aké investície pôjdu v Trenčíne na školstvo a rozvoj športu v meste? „Najväčšou investíciou v roku 2020 bude v prípade schválenia dobudovanie učební pre Základnú školu Dlhé Hony za 430-tisíc eur. Ak bude schválený rozpočet a bude úspešnosť aj v čerpaní eurofondov, výška investícií do škôl a škôlok sa bude blížiť k 1 miliónu eur. V každom prípade budeme v prípade schválenia rozpočtu ďalej významne v státisícoch eur podporovať predovšetkým mládež a plánujeme i ďalšie investície do športovej infraštruktúry,“ doplnila E. Ságová s tým, že v prípade schválenia návrhu rozpočtu na rok 2020 Trenčín počíta s príjmami na úrovni roku 2019, čo je 61 milióna eur.

Mestský úrad v Trenčíne vysvetľuje zvýšenie daní a poplatkov ako reakciu na výpadok príjmu mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb a tiež ďalšími zákonmi schválenými štátom. Zdroj: Archív

 

TRNAVA: O všetkom sa rozhodne v decembri

Zvýšenie daní a poplatkov plánujú aj v Trnave. „Mesto bude rozpočet na roky 2020 – 2022 zostavovať konzervatívne, a to aj v oblasti očakávaného výnosu z daní fyzických osôb. Súvisí to najmä s líšiacimi sa prognózami štátu. Súčasťou návrhu trojročného rozpočtu bude i predpokladaný príjem daní z nehnuteľností, ktoré mesto vzhľadom na avizovaný výpadok príjmov plánuje zvyšovať. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) upravujúce sadzby daní bude prerokované na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Až po jeho schválení bude známe, o koľko sa zvýšia. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. 1. 2020, ktoré mierne upravuje poplatky nahor, schválilo mesto Trnava už na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v októbri,“ odpísala nám Elena Ursínyová z kancelárie trnavského primátora Petra Bročku. Prirodzene, aj v slovenskom “Malom Ríme” sme sa pýtali, aké financie pôjdu do školstva, respektíve na podporu športu. “Na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bude zároveň prerokovaný aj rozpočet na roky 2020 – 2022. Až po schválení rozpočtu bude možné exaktne odpovedať na otázky, aké investície pôjdu do jednotlivých oblastí. V súčasnosti sa ale už dá povedať, že mesto Trnava bude pokračovať vo využívaní úverových zdrojov pre oblasť školstva,“ dodala na záver Ursínyová.

Vzhľadom na avizovaný výpadok príjmov plánuje zvyšovať viaceré dane a poplatky aj radnica v Trnave. Zdroj: Archív

 

ŽILINA: Finančná záťaž od štátu je enormná

Pokles príjmov, a teda aj zvýšenia daní a poplatkov, očakávajú aj v Žiline. „V pláne rozpočtu na budúci rok je zahrnutý pokles príjmov vo výške 1 747 milióna eur, ktoré očakáva mesto Žilina v súvislosti so zmenami zapríčinenými novelou zákona o dani z príjmov. Navyše nám pribudli, a naďalej pribúdajú, aj ďalšie povinnosti, ktoré z rozpočtu odčerpajú viac financií, ako samospráva pôvodne plánovala,“ skonštatoval hneď v úvode hovorca žilinskej radnice Vladimír Miškovčík. Radnica musí pokrývať tiež zvýšené nároky najmä v mzdovej oblasti, pri čistení a údržbe komunikácií, v oblasti príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, v preplácaní rekreačných poukazov a podobne. „Pri tom sa ale nemôžeme spoľahnúť na výrazne vyšší výnos dane z príjmov fyzických osôb, ako to bolo v minulých rokoch. Príjmy z podielových daní by nemali medziročne poklesnúť, ale v mnohých prípadoch budeme musieť pomalší rast príjmov kompenzovať inými opatreniami,“ doplnil žilinský primátor Peter Fiabáne. V prípade nárastu minimálnej mzdy musí mesto počítať aj so zvyšovaním mzdových nákladov a v rozpočte na tento účel na budúci rok vyčleniť naviac o 1,909 milióna eur.

Žilina ale príde o peniaze aj inde. „Z dôvodu zastavenia exekúcií starších ako päť rokov príde mesto o takmer 142-tisíc eur. Celkovo ide o 2 248 exekúcií, ktoré spadajú do rozsahu nového zákona. Ďalších približne 489 000 eur predstavujú potencionálne výpadky príjmov pre mestské spoločnosti po prijatí tejto exekučnej novely,“ uvádza sa ďalej v stanovisku mesta. Financie však odčerpá z mesta aj tzv. chodníková novela, teda to, že sa o obecné chodníky už nemusia starať ľudia z priľahlých domov, ale vlastníci a ich správcovia. „Mesto Žilina musí v rozpočte mesta na tento účel vyčleniť ďalších 320 000 eur. Problémom sú aj rekreačné poukazy, pretože ich zabezpečenie znamená pri plnom využití vo výdavkoch rozpočtu nárast o 185-tisíc eur. Opatrenia v súvislosti s obedmi zadarmo pre deti v školských jedálňach prinášajú pre mesto navýšenie bežných výdavkov o cca 62-tisíc eur, a to z dôvodu nárastu výdavkov na nových zamestnancov,“ vyratúva ďalšie navýšenia nákladov hovorca žilinskej radnice. Rozpočet mesta bude tiež potrebné v dôsledku viacerých opatrení navýšiť o ďalších približne 70-tisíc eur. „Po zarátaní všetkých dopadov zákonných úprav bude budúcoročný rozpočet mesta Žilina zaťažený celkovo o sumu 4,924 milióna eur,“ uzavrel Miškovčík kapitolu rozpočtu a navyšovania daní a poplatkov v Žiline.

Peniaze v rozpočte budú chýbať i žilinskej radnici, preto aj obyvatelia tohto krajského mesta si priplatia na rozličných daniach a poplatkoch. Zdroj: Archív