Bratislava Regióny

Piatkové zastupiteľstvo rokovalo najmä o územných plánoch zón

BRATISLAVA/RUŽINOV – Symbolickou minútou ticha za zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú otvorili ružinovskí poslanci v piatok mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Najdôležitejšou časťou programu mimoriadneho zastupiteľstva bola diskusia o stavebných uzáverách a územných plánoch zón. Poslanci schválili obstaranie dvoch nových územných plánov zón – Prievoz – západ a Prievoz – východ. Návrhy, ktoré by mali priniesť poriadok do výstavby v lokalite ohraničenej Hraničnou, Gagarinovou a Telocvičnou ulicou, schválili prítomní poslanci jednohlasne. Silným podnetom na obstaranie týchto územných plánov zón sa stala najmä nová výstavba v Prievoze, napríklad projekt Konopná residence. Kritike od bývalého starostu Slavomíra Drozda sa však nevyhol súčasný starosta Dušan Pekár. Podľa Drozda totiž obstaranie týchto územných plánov zón prichádza od starostu Pekára o osem rokov neskôr, ako by malo.

Z rokovania mimoriadneho zastupiteľstva poslanci vypustili bod o financovaní spoločnosti TVR a RE, s. r. o., ktorá prevádzkuje vysielanie Televízie Ružinov a vydáva obecný mesačník Ružinovské ECHO. Pôvodný problém, ktorý sa vytvoril nepodpísaním zmluvy a zadržiavaním platieb z miestneho úradu, čím sa oneskorilo vydanie februárového čísla Ružinovského Echa, bol ukončený podpisom starostu Dušana Pekára pod novou zmluvou.

V bode rôzne poslanci otvorili viacero tém. Na návrh poslankyne Štassellovej diskutovali o pozemkoch na na Klincovej ulici za trhoviskom Miletičova, s cieľom vybudovania funkčného parkoviska. Podľa starostu Pekára však primátor Ivo Nesrovnal nechce zveriť pozemky jednotlivým mestským častiam, čím tento proces blokuje. O pomoc pri riešení požiadal mestských poslancov za Ružinov.

Pri prerokovaní územných plánov zón a stavebných uzáver v Ružinove  navrhol poslanec Jozef Matúšek vypovedať všetky zmluvy s firmou pre A1 ReSpect a.s., ktorá mala zabezpečiť návrhy územných plánov zón a stavebné uzávery. „Od roku 2010 neplníme to, čo ľudia chcú a potrebujú, mali by sme podľa niektorých vrátiť poslanecké odmeny, ak to nedokážeme 8 rokov splniť,” povedal poslanec Matúšek.

Firma A1 ReSpect, ktorá patrí známemu architektovi a mestskému poslancovi za Ružinov Branislavovi Kaliskému, sa podla poslancov mestskej časti prezentovala dlhodobo laxným prístupom a trvalou nečinnosťou pri spracovaní územných plánov zón. Poslanci nakoniec schválili odloženie rozhodnutia o výpovediach zmlúv na tri plány zón na Štrkovci o mesiac, z obavy, že prerušenie procesu ich tvorby by otvorilo dvere developerom, ktorí na území Štrkovca plánujú stavať svoje projekty.

FOTO: google.maps