Bratislava Regióny

Petržalský starosta prichádza s novým opatrením. Týka sa prijímania detí do škôlok

Zdroj: TASR / Marko Erd

BRATISLAVA – Bratislavská Petržalka prichádza s novými kritériami prijímania detí do materských škôl (MŠ) v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre budúci školský rok 2019/2020 by mali byť prednostne prijímané petržalské deti a tie, ktoré dovŕšili tretí rok veku. Rozhodovať by mala tiež spádovosť materskej školy. Ide však o odporúčané kritériá, keďže zákonnú kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí majú výhradne riaditeľky škôlok.

 

Samospráva pri navrhovaných kritériách vychádza zo štatistík z nedávnych zápisov detí. Podľa nich podalo 1620 rodičov 2870 žiadostí, pričom petržalských detí je z toho okolo 1330. Samospráva pritom predpokladá, že na voľné miesta v materských školách by k začiatku nového školského roka vedela prijať okolo 850 detí.

“Vychádza to tak, že na jedno miesto máme dve deti, čo nevyzerá vôbec dobre. Ak by sa prijímali len petržalské deti a iba tie, ktoré budú mať k 1. septembru tri roky, tak na 850 voľných miest by nám pripadalo 950 detí. To znamená, že skoro deväť z desiatich detí by sme vedeli prijať, čo už neznie až tak hrozivo,” skonštatoval v utorok na tlačovej konferencii starosta Petržalky Ján Hrčka.

Riaditelia rozhodnutie akceptujú

Vedenie mestskej časti už v tejto súvislosti poslalo riaditeľkám všetkých materských škôl list s predmetnými odporúčanými kritériami. Šéf petržalskej samosprávy si však je zároveň vedomý, že či budú riaditeľky tieto pravidlá dodržiavať, a budú prijímané len petržalské deti, garantovať samospráva nevie. Rozhodovanie o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa do škôlky je kompetenciou len riaditeľov týchto predškolských zariadení. „Niektoré riaditeľky hovoria, že chápu potreby a budú to rešpektovať, niektoré hovoria, že je to len v ich kompetencii,” poznamenal Hrčka.

Nové navrhované kritériá vníma pozitívne napríklad Zdenka Žigová, riaditeľka MŠ Holíčska 50. Kritériá považuje za logické a efektívne. Obzvlášť “spádovosť” školy je podľa nej pre dieťa dôležitá. “Z psychologického hľadiska potrebuje mať dieťa vedomie, že keď ide z veľmi citlivého rodinného prostredia do ďalšieho prostredia, malo by ísť čo najbližšie, kde sa vie zorientovať. Nie je dobré, keď je posadené do auta a odvezené niekde ďaleko,” poznamenala Žigová.

Rozširovanie kapacít

Poukazuje na to, že psychologická a emotívna stránka je veľmi dôležitá pre ďalší rozvoj dieťaťa. “Darmo sa budeme baviť, že chceme také metódy a také pomôcky, keď už na začiatku vstupu dieťaťa do materskej školy nenastavíme podmienky pre dieťa tak, ako sa to hodí jemu, ale skôr ich nastavíme tak, ako sa to rodičovi hodí z hľadiska logistiky,” doplnila Žigová.

Mestská časť plánuje zároveň aj naďalej rozširovať kapacity materských škôl. Najrýchlejším a najlacnejším riešením sa javí rozširovanie o voľné kapacity priamo v existujúcich škôlkach, napríklad aj využitím niekdajších školníckych bytov. Miestnemu zastupiteľstvu by mohli byť na budúci mesiac predložené aj ďalšie možnosti, napríklad nadstavby či prístavby, prípadne využitie priestorov v školských budovách, v ktorých v súčasnosti pôsobia iné subjekty. Samospráva chce taktiež naďalej motivovať učiteľov, či už možnosťami ubytovania, alebo náborovým príspevkom.