Bratislava Regióny Top

Petržalská samospráva chystá razantný krok. Regulované parkovanie chcú zaviesť už čoskoro

Rezidentské parkovanie bude označené modrou farbou. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Púšťajú sa do pilotnej parkovacej politiky. Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka chce už od jesene mať v niektorých svojich častiach vlastný parkovací systém. Uprednostňovať tak chcú tých, ktorí majú v Petržalke trvalý pobyt. Cieľ má rovnaký, ako chystaná parkovacia politika v celom meste – čo najviac ľudí “prinútiť”, aby si nahlásili trvalý pobyt v hlavnom meste. Starosta mestskej časti ale nerezidentov upokojuje, vraj má pre nich aj prechodné riešenie. 

 

Petržalka sa stane prvou mestskou časťou, kde bude zavedený parkovací systém. Dnes o tom na tlačovej konferencii informoval nielen starosta Ján Hrčka, ale aj primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Petržalka je známa tým, že problém zaparkovať je v niektorých častiach “24/7” a parkuje v nej veľa mimobratislavských áut. “Parkovanie v Petržalke je dlhodobý problém a našim cieľom je postupne ho vyriešiť tak, aby mali prednosť Petržalčania,” vyhlásil starosta Ján Hrčka. Samotný parkovací systém chce Hrčka spustiť k 1. novembru tohto roku v miestnej časti Dvory. Dodal, že v meste neexistuje žiadna regulácia parkovania. A to spôsobuje, že aj keď sa vytvárajú nové parkovacie miesta, tie sú takmer vždy úplne plné.

“Preto je potrebné zaviesť nejakú reguláciu. V medziobdobí medzi spustením ostrej prevádzky mestskej parkovacej politiky sa po dohode s mestom Petržalka rozhodla, že spustí pilotný parkovací systém. Ide o istý medzikrok, ktorého cieľom je zaviesť nejaké pravidlá a zbierať dáta, ktoré bude vedieť mestská parkovacia politika využiť,” vysvetlil Hrčka s tým, že hlavným cieľom je prinútiť ľudí, aby si prihlásili trvalý pobyt do mestskej časti. Chcú totiž “mimobratislavským” ukázať, že byť Bratislavčanom sa pri parkovacej politike oplatí. Avšak, ako Hrčka povedal, nechcú zaviesť prísne pravidlá, ktoré zavedie pri ostrom štarte parkovacej politiky mesto.

Pilotným parkovacím systémom chcú primátor a starosta Petržalky zíksať dáta, ktoré by mohla využiť celomestská parkovacia politila. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Parkovanie pre nerezidentov

“Postupne budeme pridávať regulované parkovacie miesta, kde Petržalčania budú vedieť zaparkovať bezplatne 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ostatní cez deň, kedy nebýva s parkovaním až taký problém, to budú mať zadarmo od 8 hodiny rannej do 18. hodiny popoludní. Budú sa ale musieť zaregistrovať do príslušnej aplikácie. V noci si parkovanie budú musieť zaplatiť, a to euro na hodinu,” deklaroval starosta. Avšak parkovať budú môcť na miestach, ktoré nebudú zaregulované. Petržalská samospráva počíta po spustení aj s istými chybami, postupne ich chcú minimalizovať tak, aby z projektu mohla čerpať aj celomestská parkovacia politika. Tá by mala byť podľa slov oboch spustená najneskôr 30. apríla 2021.  

Samotný primátor sa z projektu teší. “Som veľmi rád, že práve najväčšia mestská časť spúšťa prvý pilotný parkovací systém a budeme tak môcť spoločne získať dostatok dát o pohybe áut, ich obrátkovosti a počte parkujúcich áut počas dňa a noci na území Petržalky,” uviedol primátor Matúš Vallo. Dodal, že tým starostom, ktorí vyjadrili záujem ísť do pilotných parkovacích systémov okamžite, túto možnosť dali. Chcú tak pripravovať ľudí aj mesto na ostré spustenie rezidentského parkovania. Ide napríklad o Nové Mesto, či Ružinov.

Pilotný parkovací systém chcú zaviesť aj v Ružinove a Novom Meste. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Administratívny pobyt pre “nepetržalčanov”

Avšak mestská časť bude musieť zámer ešte schváliť na miestnom zastupiteľstve. Podľa slov starostu by sa VZN o dočasnom parkovaní v Petržalke malo schváliť v septembri. “Ak sa schváli, tak by platiť malo od 1. novembra. Miestnym poslancom bol návrh poslaný na pripomienkovanie, doteraz neboli žiadne poslané, až na pár malých drobností,” vysvetlil. V súčasnosti plánujú zbierať pripomienky verejnosti a okolo 10. septembra chcú zvolať mimoriadne zastupiteľstvo. Pre tých, ktorí bývajú v podnájme a majitelia bytu im neumožnia prihlásiť si trvalý pobyt, má petržalská samospráva pripravené riešenie.

Ide o takzvaný administratívny trvalý pobyt, teda sa budú môcť prihlásiť na mestskú časť, kde im samospráva vybaví pobyt v jednom zo svojich bytov. Prvými časťami budú Dvory 4, 5, 6, ktoré sú podľa Hrčku nárazníkovými zónami. Ide o zónu, kde sa nachádza Digital park, obchodné centrum Aupark a výstavisko Incheba. “Tu býva problém s denným aj nočným parkovaním väčší. Postupne chceme parkovací systém zaviesť v celej Petržalke. Hovoríme o horizonte do prvej polovice budúceho roku. Najskôr pôjde o vybrané parkoviská, neskôr sa budú rozširovať na kolmé a pozdĺžne státia pri ceste. Veríme, že ku koncu budúceho roka budeme vedieť odovzdať mestu 80-95 percent parkovacích miest, ktoré budú zaregulované,” povedal Hrčka. 

Nerezidenti budú môcť parkovať na vyhradených miestach pre obyvateľov Petržalky iba niekoľko hodín denne. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

Samotné vyhradené parkovacie miesta pre rezidentov sa dajú spozorovať nasledovne: budú vyznačené modrou farbou, pred parkoviskom bude aj umiestnená tabuľa o tom, že ide o rezidentské parkovanie a v ktorých hodinách. Naopak, biele dopravné značenie bude značiť voľné parkovacie miesto pre nerezidentov. Kontroly dodržiavania rezidentského parkovania chce previesť na mestskú políciu. “Aj sme vyhradili peniaze na posilnenie mestskej polície a príplatky za kontrolu rezidentského parkovania. Momentálne spolupracujeme na tom, aby sa zakúpilo väčšine množstvo “papúč”,” povedal Hrčka. Na začiatok však nechcú hneď pristúpiť na ostré “sankcie”. “Začať chceme s dohováraním. Chceme docieliť, aby každý mal vlastný záznam a ak človek viackrát poruší pravidlo, tak bude sankcionovaný – papuča, odťah, a podobne,” deklaroval Hrčka. 

Musia si to správne nastaviť, tvrdí analytik

Glob.sk v tejto téme oslovil aj dopravného analytika Jozefa Drahovského, či môže pilotný parkovací systém pomôcť Petržalke v regulovaní parkovania. Podľa jeho slov všetko závisí od toho, ako si samospráva nastaví podmienky tohto projektu. “Ak chcú parkovanie riešiť rovnako, ako mesto, tak to je dobré. Ak to bude nastavené nejako inak, tam môžu byť z toho veľké problémy,” vysvetlil Drahovský. Rovnako všetko závisí od toho, či chcú pri regulovaní zakázať vjazd a parkovanie všetkým tým, ktorí nebývajú v Petržalke, alebo parkovanie spoplatniť.

Zo zákazu by mohli byť totiž ľudia nespokojní. Systém ale musí byť kompatibilný s mestom. “Regulovanie parkovania môže Petržalke pomôcť, ak si to dobre nastavia. Napríklad, Staré Mesto si zaviedlo rezidentské parkovanie, kde nemôže nikto iný okrem rezidentov parkovať, a tie miesta celý deň zívajú prázdnotou. A zo strany staromestskej samosprávy nešlo o šťastný krok,” vysvetlil Drahovský s tým, že krok, ktorý zvolila petržalská samospráva, považuje za ten správny – teda že parkovať môžu, ale v istých hodinách za to musia platiť. 

Galéria
V Petržalke sa nachádza veľa áut s mimobratislavskými značkami. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
V Petržalke sa nachádza veľa áut s mimobratislavskými značkami. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
V petržalskej miestnej časti Dvory bude parkovací systém zavedení zrejme už na jeseň. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Pre rezidentov budú vyhradené miesta, ktoré budú označené modrým vodorovným značením. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Od predávajúceho si treba vyžiadať čo najviac dokumentov. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
V petržalskej miestnej časti Dvory bude parkovací systém zavedení zrejme už na jeseň. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Primátor Matúš Vallo sa zámeru Petržalky teší. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Podľa Valla môže projekt v Petržalke vychytať muchy, ktorým by museli čeliť pri ostrej prevádzke celomestskej politiky. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
Spoločným zámerom celomestskej parkovacej politiky, aj parkovacieho systému v Petržalke je, aby sa čo najviac ľudí prihlásilo na trvalý pobyt. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček
navigate_before
navigate_next