Bratislava Regióny

Petržalka odhaduje rozpočtové výpadky predbežne v miliónoch

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Bratislavská Petržalka by v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu mohla mať podľa predbežných odhadov rozpočtový výpadok približne 2,5 milióna eur. Optimistický variant počíta so sumou 1,5 milióna eur, výpadok však môže byť aj omnoho vyšší, keďže v niektorých oblastiach si mestská časť nemôže dovoliť výraznejšie úspory. Konkrétne návrhy opatrení s finančným vyčíslením by mali byť témou najbližšieho rokovania miestneho zastupiteľstva.

 

“Vychádzame z aprílových prognóz Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR a z podkladov oddelení a našich organizácií k dosahom na ich rozpočty. Navyše ide len o odhady z pozície momentálneho stavu, pričom situácia je v nepretržitom vývoji,” uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Pri riešení nepriaznivej situácie týkajúcej sa dosahov pandémie na hospodárenie môže mestská časť čiastočne ťažiť s úspor, ktoré vytvorila racionalizačnými opatreniami v minulosti. Počíta tiež so zvýšeným príjmom z dane z nehnuteľností, ktorý zatiaľ v tohtoročnom rozpočte zohľadnený nebol, čiastočne by mohli pomôcť aj navrhované legislatívne opatrenia zo strany štátu. “Napriek tomu bude musieť mestská časť pristúpiť k rozpočtovým úsporám, a to vo viacerých oblastiach,” poznamenala Halašková.

Konkrétne návrhy sa v súčasnosti priebežne formujú a budú predložené na rokovanie poslaneckého zboru. V tejto súvislosti sa spomína júnové zasadnutie zastupiteľstva. Zástupca prednostu miestneho úradu Miroslav Štefánik skonštatoval, že na vypracovaní materiálu by sa s miestnym úradom mali spoločne podieľať aj jednotlivé poslanecké kluby. “Situácia bude zlá a musíme sa spoločne zamyslieť,” povedal Štefánik. Podotkol, že jedny z najväčších opatrení sa dotknú aj samotného úradu.

Z hľadiska hospodárenia je na tom mestská časť dobre

Očakáva tiež plošné šetrenie na jednotlivých rozpočtových položkách, “aby nebola jedna oblasť podvyživená a druhá, ako by sa nič nedialo.” Ak sa bude dať, mestská časť chce niektoré veci dofinancovať aj z eurofondov. Rezervy bude mestská časť hľadať aj v rámci záverečného účtu za rok 2019, ktorý by mala schvaľovať v priebehu tohto roka. “Mestská časť je na tom dobre, čo sa týka hospodárenia. Zostatok na fondoch je okolo päť miliónov eur, fond rozvoja sa darí tiež napĺňať,” uviedol na májovom zasadnutí zastupiteľstva Štefánik. Zároveň však doplnil, že tieto financie by sa mali radšej využiť na investície samosprávy, nie na asanovanie bežných výpadkov.

V súvislosti s opatreniami pre nový koronavírus investovala mestská časť na zabezpečenie ochranných rúšok a respirátorov, ako aj hygienických a dezinfekčných prostriedkov zatiaľ približne 32.000 eur. “Treba ešte poznamenať, že mestskej časti sa darilo zabezpečovať ochranné prostriedky aj prostredníctvom darcov a dobrovoľníkov,” dodala Halašková.