Domáce Spoločnosť

Parlament schválil novelu zákona o pohrebníctve. Ochranné pásma na pohrebiskách sa zmenia

Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Parlament schválil v pondelok novelu zákona o pohrebníctve, ktorou sa upravujú ochranné pásma pri pohrebiskách. „Aplikácia ochranného pásma v šírke 50 metrov na všetkých pohrebiskách sa v praxi ukázala ako problematická, najmä pri existujúcich pohrebiskách situovaných v obytných zónach,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

 

Novela zákona preto vytvára obciam podmienky na individuálne určenie ochranného pásma s prihliadnutím na miestne zvyklosti, špecifické podmienky v obci a na územné plánovanie. Obec bude mať možnosť vydať všeobecne záväzné nariadenie, kde si môže určiť šírku ochranného pásma, pravidlá povoľovania a umiestňovania budov a stavieb so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme počas pohrebu zakázané.