Domáce Politika

Parlament čaká bohatá schôdza, budú sa riešiť aj obedy zadarmo

Parlament - Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA – Neprítomnosť ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) poznačí pokračovanie 38. schôdze Národnej rady SR. Druhý rokovací týždeň plénum neotvorí pokračovaním debaty o štátnom rozpočte, prednosť dostanú poslanecké návrhy. K zákonu roka, pri ktorom je otvorená zatiaľ písomná časť rozpravy, sa zákonodarný zbor vráti v utorok (4.12.).

V pondelok (3.12.) ráno sa poslanci pozrú na novelu geologického zákona z dielne Mostu-Híd, o ktorej sa malo definitívne hlasovať už v októbri. Návrh bol však odložený. Podľa novely má ministerstvo životného prostredia dostať možnosť zamietnuť návrh na určenie prieskumného územia, ak ložisko vyhradeného nerastu nebude možné v budúcnosti využívať. A tiež vtedy, ak by bolo určenie prieskumného územia v rozpore s verejným záujmom.

Hneď za návrhom Mostu-Híd bude nasledovať iniciatíva Smeru-SD prinášajúca obedy zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a žiakov základných škôl. Opatrenie sa má týkať dovedna 517.000 detí v školách, a to bez ohľadu na zriaďovateľa. Dotácia má byť v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Celkovo by podľa Smeru-SD mali obedy zadarmo stáť štát 80 až 100 miliónov eur.

Spoločným návrhom poslancov Smeru-SD a Mostu-Híd je zámer posilniť napĺňanie kompetencií Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) a pomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie. Poslanci konštatujú, že v praxi boli pri výkone inšpekčnej činnosti identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že kontrolované subjekty nevytvárali podmienky na výkon kontroly. Zámerom návrhu je podľa nich “zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel na úpravu výstupných materiálov, teda správ o výsledkoch školskej inšpekcie”.

Výber policajného prezidenta

Očakávaným bodom programu aktuálnej schôdze sú zmeny vo výbere policajného prezidenta. Naďalej ho má vymenúvať minister vnútra, avšak až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Menovaný má byť na štyri roky s možnosťou opätovného vymenovania. Na vymenovanie má byť teda potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vzniknúť má Úrad inšpekčnej služby.

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) prináša do snemovne aj novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tá počíta so zriadením nového úradu, ktorý má posilniť a zefektívniť ochranu oznamovateľov korupcie a protispoločenskej činnosti. Na programe je aj dvojica noviel zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (tzv. zákona o konflikte záujmov). Právne normy sa zaoberajú podobnými problémami ohľadom zverejňovania majetkov verejných funkcionárov, darov, majetkových prírastkov, rozširujú aj okruh verejných funkcionárov, na ktorých sa má zákon vzťahovať. Upravujú tiež sankcie vrátane straty mandátu za opakované porušenie zákona. Umožňujú aj elektronické podanie majetkového priznania.

Hovoriť sa bude aj o odloženej koaličnej novele Trestného poriadku. Ak by prešla v navrhovanej podobe, orgány činné v trestnom konaní a súdy by nemuseli vybavovať aj anonymné podania a podania, ktoré sú označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa. Týkať sa to má aj anonymných trestných oznámení. Toto opatrenie podľa predkladateľov prispeje k zefektívneniu činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov aj k ochrane práv a zákonom chránených záujmov dotknutých osôb pred šikanóznymi anonymnými podaniami.