Domáce GPlus Spoločnosť

Papierové potvrdenia o návšteve školy sú minulosťou. Lubyová odbúrava byrokraciu

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – V oblasti školstva dochádza k postupnému odbúravaniu byrokracie. Papierové potvrdenia o návšteve školy sa od začiatku školského roka skončili. Papierovú formu nahradila elektronická. V piatok to počas tlačovej konferencie uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

 

Od 1. septembra vstúpili do platnosti ustanovenia zákona zameraného na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Legislatíva sa podľa rezortu školstva týka primárne takzvaných potvrdení o návšteve školy, teda získavania informácie o štatúte študenta. Orgány verejnej moci sú tak pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a tie v nevyhnutnom rozsahu bezodplatne poskytovať.

Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, ako aj centrálny register študentov vysokých škôl. Rezort školstva získava informácie o žiakoch prostredníctvom rezortného informačného systému, ktorý od 15. septembra zbieral informácie o žiakoch prostredníctvom škôl. Podľa Lubyovej z celkového počtu škôl, ktorých je 6897, odoslalo údaje 6893 škôl. Zabezpečenie zvyšných údajov rieši ministerstvo školstva individuálne.

V oblasti školstva dochádza k postupnému odbúravaniu byrokracie. Zdroj: SITA / Branislav Bibel

Dáta poskytuje ministerstvo školstva informačnému systému verejnej správy OverSi, ktorý je v gescii Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Prístup do systému je k dispozícii všetkým orgánom verejnej moci.

V prípade poskytovania takzvaných potvrdení o návšteve školy ide o Sociálnu poisťovňu, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Dátové centrum obcí a miest, ktoré potvrdenie o návšteve školy využíva napríklad pri overovaní dane za odpad. “Od 1. decembra pribudne aj finančná správa, kde je potvrdenie o návšteve školy potrebné na účely vyplatenia daňového bonusu na vyživované dieťa,” poznamenala Lubyová.

Šéfka rezortu školstva uviedla, že ak dieťa študuje v zahraničí, ústredie práce o ňom nemôže získať údaje z informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V takýchto prípadoch bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce.