Domáce Politika

OZV budú musieť zabezpečiť zber odpadu aj po vypovedaní zmluvy s obcou

Zdroj: TASR / Diana Semanová

BRATISLAVA – Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly budú musieť po vypovedaní zmluvy s obcou zabezpečiť zber odpadu, až kým obec neuzatvorí zmluvu s inou organizáciou. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú na stredajšom rokovaní schválila vláda. Parlament má o nej rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Začiatok zavedenia zálohovania sa vďaka novele posunul späť na pôvodný termín 1. január 2022.

 

Novela zákona o odpadoch má riešiť aplikačné problémy, ktoré vyplývajú z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Mali by sa preto stabilizovať vzťahy v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zaviesť by sa mala aj povinnosť uhradiť náklady za zabezpečenie triedeného zberu a následné zhodnotenie odpadu v minimálne ustanovenej výške. Posunúť by sa malo aj zverejnenie údajov potrebných na stabilizovanie systému. Novela sa má týkať tiež prevencie pred opakovaním sa situácií výpovedí OZV s množstvom obcí.

Výrobca bude musieť zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončiť tak, aby bolo zachované obdobie dvoch rokov.

Ministerstvo životného prostredia má na svojom webovom sídle zverejniť údaje potrebné na výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly na nasledujúci rok do 15. novembra.

Envirorezort vrátil pôvodný termín štartu zálohovania PET fliaš a hliníkových obalov. Termín bol oddialený pre obavu z dôsledkov pandémie nového koronavírusu na 1. január 2023. Teraz sa posunul späť na 1. január 2022.

Zmena nastane aj pri spustení digitálnej evidencie odpadov prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva. “Systém, ktorý schválila bývalá vláda, nie je použiteľný, pretože zanedbal integráciu rezortných informačných systémov,” uviedol envirorezort. Získaný čas chce minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) využiť na skvalitnenie celého projektu.

Novela zákona o odpadoch neurčuje ani žiadne nové poplatky, pripomína ministerstvo. Tie však budú predmetom iných rokovaní.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2020.