Domáce Komentáre a názory

Otvorený list predsedu Siete Ivana Zuzulu predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi

BRATISLAVA – Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

okamžite po svojom zvolení za predsedu strany #Sieť, dňa 12. septembra 2017 som sa na Vás obrátil listom.

Požiadal som Vás o stretnutie a prerokovanie súčasnej pozície  strany #Sieť v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá nezodpovedá vôli voličov, vyjadrenej v parlamentných voľbách v roku 2016. Voľby prebehli demokraticky a na základe ich výsledkov sa #Sieť stala parlamentnou stranou. Žiaden z poslancov, ktorí neskôr svojvoľne opustili stranu #Sieť, by sa neocitol v parlamente, ak by nekandidoval za politickú stranu #Sieť.

Pracovné povinnosti Vám zrejme neumožnili odpovedaťna môj list, preto som sa na Vás písomne obrátil aj 20. novembra 2017.

Keďže voliči v ostatných voľbách do NR SR relevantným spôsobom vyjadrili svoj záujem o programové priority strany #Sieť, domnievame sa, že je povinnosťou vedenia NR SR vyhovieť ich požiadavkám a vytvoriť strane #Sieť priestor, aby mohla aj na pôde parlamentu informovať občanov o svojich názoroch, zámeroch a prioritách. Priestory Národnej rady a iste aj právne predpisy upravujúce chod parlamentu poskytujú viacero možností na riešenie tohto problému. Ak sa mýlim, berte, prosím, túto moju výzvu ako základ budúcej diskusie. Domnievam sa totiž, že problém „prebehlíkov“ kandidujúcich do NR SR v drese jednej strany a hájacich farby strany inej, resp. poslancov zastupujúcich na základe vlastného „slobodného“ rozhodnutia v snemovni „nezávislé“ záujmy samých seba, vôbec nie je nový a s veľkou pravdepodobnosťou možno očakávať, že sa zopakuje aj v budúcnosti.

Ak je principiálne možná absurdná, no v podstate reálna, situácia, že sa všetci zvolení zástupcovia ľudu rozhodnú riadiť iba svojim svedomím a stanú sa „nezávislými“, potom považujem za oveľa spravodlivejšie a hospodárnejšie nahradiť demokratické voľby notársky overeným losovaním a z osudia náhodne vybraní „poslanci“ sa sami rozhodnú, koho záujmy chcú hájiť a aké názory chcú reprezentovať.

Vážený pán predseda, obraciam sa na Vás takto – verejne, keďže som zatiaľ na svoje listy nedostal odpoveď, aby ste mne, našim členom, voličom a sympatizantom vyjasnili, aké je vlastne postavenie strany #Sieť na parlamentnej pôde.

Uznávame názor niektorých legislatívnych odborníkov, podľa ktorých nie sú pojmy parlamentná resp. mimoparlamentná strana právnymi termínmi, ale patria predovšetkým do slovníka žurnalistov a politických komentátorov. Domnievame sa však, že byť „parlamentnou“ stranou, teda legálne získať aspoň päťpercentnú voličskú podporu, znamená aj mať možnosť podieľať sa na príprave a prijímaní zákonov a presadzovať v rámci tohto procesu svoje programové priority. Takýto proces má, prirodzene, viacero úrovní. Tou najvyššou je bezpochyby práca členov parlamentu, vyplývajúca však nutne zo straníckeho voličského mandátu (nezávislí poslanci v NR SR nie sú). Každý z poslancov sa do NR SR dostal ako kandidát niektorej z politických strán, preferenčné hlasy voličov ho posunuli nahor iba v rámci konkrétnej kandidátskej listiny. Bez uvedenia svojho mena na kandidátke konkrétnej strany by sa poslancom nikto nestal.

Keďže našu stranu v súčasnosti nereprezentuje žiadny poslanec, je celkom prirodzené, že takýmto spôsobom sa strana #Sieť na činnosti NR SR podieľať nemôže. Určite však existuje rad ďalších možností, ako situáciu v zhode s právnymi predpismi a v súlade s parlamentnými zvyklosťami riešiť, a poskytnúť aj našej strane možnosť na pôde NR SR prezentovať svoju politiku v súlade s vôľou voličov.

Prajem Vám a Vašim blízkym príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku.

S úctou

Autor: RNDr. Ivan Zuzula, CSc., Foto: FB / #SIEŤ

predseda strany #SIEŤ