Domáce Spoločnosť

Oproti minulému roku poberá dávky menej ľudí. Najviac ich žije v Rimavskej Sobote

Počet ľudí, poberajúcich dávky, sa zmenšuje. Zdroj: archív

BRATISLAVA – Dávky v hmotnej núdzi dostalo na Slovensku v októbri tohto roka 67,4 tisíca osôb. Oproti koncu septembra tohto roka išlo o pokles o 593 ľudí, medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 12,2 tisíca. Na dávky v hmotnej núdzi bolo po zohľadnení ostatných členov rodiny na konci októbra tohto roka celkovo odkázaných 150 tisíc osôb, čo je 2,76 % z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. Podiel ľudí v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov sa tak oproti koncu septembra tohto roka znížil o 0,02 percentuálneho bodu, medziročne išlo o pokles o 0,47 percentuálneho bodu. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol na konci minulého mesiaca v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Gelnica. Okres Rimavská Sobota vykázal 10,5 tisíca ľudí odkázaných na sociálne dávky. Išlo o 12,48 % z celkového počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Revúca bolo takmer 5 tisíc poberateľov sociálnych dávok, čo tvorí 12,40 % z počtu obyvateľov tohto okresu. V okrese Gelnica bolo v októbri tohto roka 10,41 % ľudí, ktorí žili zo sociálnych dávok, čo zodpovedá 3,3 tisíca sociálne odkázaným osobám.

Najmenej sociálne odkázaných ľudí je už dlhodobo v bratislavských okresoch. Minulý mesiac bolo v piatich bratislavských okresoch na dávky v hmotnej núdzi odkázaných od 0,13 % po 0,28 % ich obyvateľov, čo predstavovalo od 81 osôb v okrese Bratislava I po 318 ľudí v okrese Bratislava II. Medzi tieto okresy sa včlenil len okres Senec, kde bolo v hmotnej núdzi 0,20 % obyvateľov, teda 168 osôb.