Košice Regióny Stropkov

Opatrenia proti šíreniu nákazy prasiat robia už aj vo Veľkom Kamenci. Likvidujú desiatky ošípaných

Ilustračná fotografia, Zdroj: TASR / Diana Semanová

STROPKOV – Na zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO) prebieha v piatok v obci Veľký Kamenec v okrese Trebišov pri maďarských hraniciach preventívna likvidácia všetkých chovaných ošípaných. Ide o opatrenie po tom, ako sa potvrdilo, že príčinou úhynu jednej ošípanej v obci bolo infikovanie sa týmto vírusom.

 

“Znižujeme riziko šírenia nákazy, dnes by to malo 68 ošípaných v 12 chovoch, ale presný počet budeme vedieť až na samom konci,” uviedol pre novinárov riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Trebišov Stanislav Kovalík. Ošípané sú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave.

Veľký Kamenec je druhou slovenskou obcou s potvrdeným výskytom AMO. Prvou bola 25. júla susedná obec Strážne, kde všetky ošípané zlikvidovali v utorok (30. 7.). Okrem výskytu AMO v jednom tamojšom chove sa vírus v ďalších chovoch v tejto obci nepotvrdil. “Z utratených ošípaných boli odobraté vzorky a sú všetky, chvalabohu, negatívne,” skonštatoval Kovalík.

Pomoc armády

Zdroj nákazy u oboch prípadov nie je doposiaľ jasný, vzdialenosť medzi nimi bola 5,5 kilometra. Opatrenia zákazu chovu ošípaných sa týkajú obci Strážne a Veľký Kamenec, do ochranného pásma je zaradený aj Malý Kamenec. “Tam sa teraz nebude likvidovať,” povedal Kovalík. Do rozšíreného pásma pozorovania sú zaradené obce Viničky, Ladmovce, Zemplín, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svinice, Rad časť Hrušov, Svätuše, Somotor, Veľký Horeš, Malý Horeš, Pribeník, Borša, Bara, Klin nad Bodrogom a Černochov. Kovalík potvrdil, že riziko rozšírenia nákazy aj do ďalších obcí je pomerne vysoké, a to aj vzhľadom na častý cezhraničný pohyb ľudí v tejto oblasti. V Maďarsku evidujú výskyt a šírenie AMO už dávnejšie.

Súčasťou opatrení je aj vyhľadávanie možných uhynutých zvierat v prihraničných oblastiach v okolí obcí, kde bolo zistené ohnisko nákazy. “Máme prisľúbenú aj pomoc od armády, aby sme celý ten terén prešli a hľadali, či tam nie je náhodou niečo uhynuté,” skonštatoval riaditeľ RVPS Trebišov.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR upozorňuje na mimoriadnu dôležitosť dodržovania zásady biologickej ochrany chovov ošípaných. V prípade úhynu domácej ošípanej alebo podozrenia z nákazy je majiteľ zvieraťa povinný to ihneď nahlásiť príslušnej RVPS a veterinárnemu lekárovi. Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba jednu ošípanú.