Domáce Komentáre a názory

Komentár: Opäť pach nenásytnosti, sebectva a zatuchliny

Reprezentant Strany maďarskej komunity v Európskom parlamente, Pál Csáky, sa po dlhom čase rozhodol predstaviť slovenským médiám svoju prácu na pôde tejto významnej európskej inštitúcie.

Na platformu podporujúcu záujmové aktivity poslancov EP, v takzvaných skupinách „intergroup“ predostrel prezentáciu projektu SMK na vytvorenie kultúrnej a školskej autonómie pre občanov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku.

Slušný, konštruktívny politik by o takejto predstave prednostne rokoval s relevantnými partnermi v svojej krajine, aby si overil, či je vôbec majoritná spoločnosť stotožnená s podporou jeho separátnych cieľov.

Pál Csáky však, tak, ako mnohokrát v minulosti, opäť zvolil inú cestu. Na podujatie, ktorého je hostiteľom, si do Štrasburgu pozval svojho straníckeho šéfa Józsefa Berényiho (a iste aj svojho kolegu z EP József Nagya, z Mosta – Híd), akoby chceli spoločne, na medzinárodnom fóre, vyfabrikovať obraz doposiaľ nepochopenej, neuznanej a možno aj ukrivdenej komunity.

Slovenská republika je dnes napriek zložitej medzinárodno – politickej situácii v Európe, i vo svete, pokojnou, konsolidovanou krajinou. Má stabilné, korektné vzťahy so všetkými svojimi susedmi a v ťažkých časoch pomáha najmä maďarským susedom zvládať dôsledky utečeneckej krízy.

Preto Slovenská národná strana považuje od predstaviteľov SMK a Mosta – Híd za nešťastné a nemiestne provokovať verejnosť v predvolebnom období nastoľovaním ďalších a ďalších národnostných požiadaviek, vyvolávať napätie, nepriateľstvo a nevraživosť.

Slovenská národná strana si váži všetkých občanov iných národností, s ktorými spoločne budujeme prosperitu Slovenskej republiky. A ak má SNS pocit, že je občanom ukrivdené, nemá ostych zastať sa ich práv, tak ako to urobila pri obhajobe vládou spochybňovaného referenda v Gabčíkove.

Autor: Jaroslav Paška

prvý podpredseda SNS