Domáce Kauzy Politika Spoločnosť Top

ONLINE Ruskov bývalý vodič popisuje stretnutie obžalovaných. Riešili problémy s Volzovou

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

10:42 – Predseda senátu Juhás sa pýta na to, či na stretnutí v Banskej Bystrici zaznelo meno Bachleda. “Nie,” odpovedá. Následne výsluch svedka končí, od procesných strán nie sú ďalšie otázky.

10:35 – Otázky kladie predseda senátu. Pýta sa na dĺžku stretnutia v Banskej Bystrici. Podľa svedka malo stretnutie maximálne 45 minút, stretnutie malo prebehnúť v popoludňajších hodinách. Predseda senátu sa pýta na konkrétne mená, ktoré by zazneli na stretnutí. Podľa svedka zaznel jedine problém Ruska s Volzovou. Podľa svedka mal Rusko v minulosti viaceré stretnutia v Banskej Bystrici. “Pán Rusko jazdil veľa po Slovensku, v Banskej Bystrici sa možno zastavil iba na obed. Bližšie sa k tomu ale neviem vyjadriť,” povedal svedok. Predseda senátu sa pýta, či prebehlo aj iné stretnutie medzi obžalovaným Ruskom a obžalovanými Černákom a Kaštanom. Z viacerých šumov vraj údajne bolo, ale nevie zaručiť, či to tak bolo. Svedok okrem iného vymenuváva členov Ruskovej ochranky.

10:30 – Advokát Volzovej Roman Kvasnica sa pýta, ktoré stretnutie bolo skôr – a teda, či to v Banskej Bystrici, alebo stretnutie svedka s Annou Nagyovou. Podľa slov Pravdu bolo skôr stretnutie v Banskej Bystrici. Kvasnica sa zaujíma aj o predmet stretnutia, ako aj o bežný program Pavla Ruska, keď ho strážila ochranka.

10:25 – Obhajca Černáka Polakovič sa pýta, či videl, že by pán Rusko dal niekomu z obžalovaných peniaze. Údajne o tom nevie nič. Obhajca Ruska sa pýta na osobu Ján Kán. Podľa svedka pán Kán mohol byť ten, koho meno si nevedel spomenúť na danom stretnutí v Banskej Bystrici.

10:20 – Pýta sa obhajkyňa Kaštana Matrtajová. Zaujíma sa o stretnutie s Annom Nagyovou. Svedok stretnutie opisuje znovu. Podľa svedka v čase, kedy ste sa stretli, Anna Nagyová robila na Úrade vlády. Obhajkyňu zaujíma, kto dal v Banskej Bystrici pokyn na vypratanie miestnosti. Svedok odpovedá, že si na presnosti po 20 rokoch na detaily si nespomína. Ďalšie otázky obhajkyňa nemá.

10:19 – Prokurátor zisťuje, či bol na stretnutí v Banskej Bystrici prítomný aj Ján Kováčik. “To určite nie,” odpovedá. Rovnako sa prokurátor pýta, či bol svedok nejakým spôsobom inštruovaný o tom, ako má vypovedať. “Nie,” odpovedá. Nasledujú otázky obhajcov obžalovaných.

Všetko sa dá vyriešiť, mal podľa svedka povedať obžalovaný Černák obžalovanému Ruskovi. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

10:16 – Prokurátor u svedka zisťuje, či poznal alebo komunikoval s niekým zo skupiny sýkorovcov. Svedok priznáva, že komunikoval s mafiánom Petrom Čongrádym. Malo to byť v roku 1997, podľa svedka dôvodom bolo obsadenie Markízy.

10:12 – Prokurátor sa svedka pýta, či sa niekoho, alebo niečoho obával obžalovaný Rusko. “Možno aj áno. Bola tam taká vec, zdá sa mi, že v roku 1997. Vtedy mi povedal pán Rusko, že by potreboval overiť jednu informáciu, že by potreboval vybaviť stretnutie s pani Nagyovou. Stretli sme sa na Dunajskej ulici, pýtal som sa jej, čo má pre nás. Ona mi povedala, že by si pán Rusko mal dať pozor, že by bolo dobré, keby sa nachvíľu odpratal z Bratislavy. Viac informácii mi nepovedala, potom som sa vrátil do Markízy a povedal to pánovi Ruskovi,” vysvetlil. Ako dodal, Ruskova ochranka následne sprísnila režim jeho ochrany. “Bolo to v poriadku, neprišlo k ničomu,” dodal. Anna Nagyová bola v tom čase šéfka sekretariátu expremiéra Vladimíra Mečiara. Ochrana sa podľa slov svedka poskytovala aj Ruskovej exmanželke Viere Ruskovej.

10:07 – “Pani Volzovú som vnímal ako milú pani, nevnímal som, že by s ňou mal nejaký konflikt. Pôsobila naozaj ako taká šedá myška, nespomínam si, že by som s ňou niekedy vôbec komunikoval. Pán Rusko sa vyjadroval, že s ňou má nejaký problém, ale nikdy mi nepovedal, o čo presne išlo, či mu nejak škodí. Ale konkrétny problém mali medzi sebou, to naozaj neviem,” uviedol svedok na otázku prokurátora. Konštatuje, že v probléme išlo o obchodnú záležitosť, podľa slov svedka zrejme nechcel, aby bola spolumajiteľkou televízie. Senát sa pýta, či tieto slová dedukuje z nejakého rozhovoru s pánom Ruskom. Prokurátor sa pýta, ako mal daný problém vyriešiť pán Černák. “To neviem,” odpovedá Pravda.

10:05 “Ja som pánovi Ruskovi povedal, že nebol najlepší nápad stretávať sa s takýmito osobami. Myslím si, že sme mali prekonzultovať toto stretnutie, a nie, že príde s vlastnou ochrankou a stretne sa s ľuďmi, ktorí už v tom čase mali istý kredit. Bolo to neštandardné,” konštatuje.

9:53“Pána Ruska poznám od roku 1996, ostatných obžalovaných nepoznám, videl som ich iba zbežne,” uvádza svedok. Podľa jeho slov sa s Mikulášom Černákom stretol v Krpáčove. “V Banskej Bystrici nás na benzínke čakalo auto, ktoré nás odprevadilo na stretnutie s Mikulášom Černákom. Na stretnutí pán Rusko povedal, že má nejaké problémy s pani Volzovou, či sa to nedá nejak riešiť. Na to mu pán Černák povedal, že sa všetko dá riešiť. Pánovi Černákovi sa nepáčilo, ako je v televízii medializovaný. Potom pokračovali v rokovaní, odkiaľ asi 7 ľudí, spolu so mnou, odišlo na chodbu,” vysvetľuje Pravda.

Na stretnutí bol obžalovaný Černák, Kaštan, a ľudia, ktorých nepoznal. Na jedno meno účastníka stretnutia si nespomína. Prokurátora zaujíma, ako na stretnutí na neho pôsobil Rusko. “Do dnešného dňa som to stretnutie nepochopil. Ak vedel, že ide za ľuďmi riešiť nejaký spor s ním a Volzovou, tak myslím si, že sme pred nimi v tej dobe pôsobili smiešne,” konštatoval. Dodal, že si Černák s Ruskom na stretnutí tykali.

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

9:51 – V súdnej sieni už je druhý svedok – Branislav Pravda. Ten bol v minulosti vodič obžalovaného Ruska.