Bratislava Regióny Top

OLO zbiera a odváža vianočné stromčeky. Ružinovčania by sa mali poponáhlať

BRATISLAVA/RUŽINOV – Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. síce už od 8.januára zabezpečilo zber a odvoz vianočných stromčekov z celého mesta, no na realizáciu vyčlenilo len 3 posádky. Odvoz sa tak na území Bratislavy natiahne podľa predbežného plánu až do konca marca.

Presný harmonogram odvozu v jednotlivých mestských častiach nie je k dispozícii ani po dotazovaní. OLO síce základnú informáciu zverejnilo na svojich webových stránkach ako aj na zákazníckej linke, no nemá ju k dispozícii ani hovorkyňa Beáta Humeníková. Preto ak ste doteraz stromček nevyhodili, je najvyšší čas to urobiť. OLO môže byť v Ružinove aj zajtra. Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob.

Ak sa vám nechce čakať alebo už posádky u vás boli, môžete priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

Napriek tomu, že stromčeky predstavujú biologicky zhodnotiteľný odpad, narozdiel od Košíc, kde sa stromčeky vozia do kompostárne, bratislavské stromčeky budú odvezené do bratislavskej spaľovne odpadu, kde sa energeticky „zhodnotia”, teda spália.  Ich spálením spolu so zmesovým komunálnym odpadom sa ale aspoň vyrába teplo a elektrina, ktorá je ďalej distribuovaná do 22 000 bratislavských domácností.

Počet takto zlikvidovaných stromčekov sa v Bratislave neustále zvyšuje. V roku 2014 pracovníci spoločnosti OLO odviezli 84 ton vianočných stromčekov, v roku 2016 to bolo takmer 99 ton a v roku 2017 už viac ako 112 ton.

Na rozdiel od častej predstavy sa vianočné stromčeky nevozia ani do ZOO. Podľa Alexandra Ritterovej z Oddelenia vzdelávania a marketingu bratislavskej ZOO: „Použité vianočné stromčeky neprijímame, pretože by mohli ohroziť zdravie našich zvierat. Stromček totiž nemusí byť dôkladne odzdobený a ak by sa na ňom zabudli háčiky či šnúrky, ktoré by zviera požilo, mohlo by to mať preň fatálne následky.”

FOTO: SITA/Branislav Bibel