Domáce Kauzy Regióny

Okresný úrad prešetruje vznik nelegálnej skládky, ktorú založilo mesto Myjava

Skládka, ilustračný obrázok, Zdroj: TASR / Marko Erd

MYJAVA – Odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade (OÚ) v Myjave prešetruje nelegálnu skládku, ktorú vytvorilo mesto Myjava. Náklady na jej odstránenie boli vyčíslené na viac ako 31.000 eur a úrad po doplnení údajov podstúpi podnet polícii. TASR informovala prednostka OÚ Ingrid Vrkočová.

Na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Myjava, bola umiestnená nelegálna skládka stavebnej sute. “Na nelegálnej skládke sa nachádza nepovolená výkopová zemina v množstve 157 ton, 2430 ton betónu a 653,4 ton bitúmenovej zmesi,” uviedla Emília Milčíková z Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ.

“Mesto Myjava vytvorilo medziskládku stavebného materiálu, betónov a asfaltu na pozemku mesta. Tento odpad bol podrvený a vznikol tak z neho stavebný materiál, ktorý samospráva použije pri investičných akciách. Časť z neho pôjde na už začatú rekonštrukciu Domu smútku, ďalej na spevnenie komunikácií na kopaniciach, na cyklochodník, kde poslúži ako podkladový materiál a podobne. Čiže tam tento materiál nebol umiestnený natrvalo a nepôsobí škody,” informoval o skládke hovorca mesta Myjava Marek Hrin.

Okresný úrad s týmto tvrdením nesúhlasí, poukazuje na chýbajúce povolenia a ďalšie nezrovnalosti. “Mesto doteraz odmietalo predložiť zoznam všetkých realizovaných stavieb, z ktorých pochádza stavebný odpad, uviesť obchodné mená firiem, ktoré stavby realizovali a termíny realizácie, predložiť evidenčné listy stavebných odpadov, uviesť konkrétne stavby, na ktorých bude stavebný odpad použitý a meno osoby, ktorá dala súhlas, resp. príkaz na vytvorenie nelegálnej skládky. Preto bolo vyzvané k súčinnosti a poskytnutiu pravdivých podkladov pre rozhodnutie. Po uplynutí lehoty na doplnenie údajov, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva odstúpi vec polícií na ďalšie šetrenie,” informovala Vrkočová.

Okresný úrad okrem toho poukazuje na fakt, že výkopovou zeminou bola prekrytá stará nelegálna skládka. “Odpad, ktorý sa nachádza pod naskladnenou zeminou, sa už zmerať nedá,” doplnila Milčíková. Okresný úrad si dal spracovať cenovú kalkuláciu na spracovanie odpadu. Náklady na odstránenie nelegálnej skládky z uvedených pozemkov presiahnu sumu 31.000 eur.